Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/54
Title: Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования
Other Titles: Вертикальні жорсткі сталеві ємності: сучасні концепції формоутворення
Authors: Банников, Дмитрий Олегович
Банніков, Дмитро Олегович
Bannikov, Dmytro O.
Keywords: емкостные конструкции
ємнісні конструкції
сыпучие материалы
сипучі матеріали
искусственные сооружения
штучні споруди
тонкостенные пространственные конструкции
тонкостінні просторові конструкції
КБК
Issue Date: 2009
Publisher: ПП “МОНОЛІТ”, Дніпропетровськ
Abstract: RU: В монографии обобщен и систематизирован накопленный к настоящему времени опыт проектирования вертикальных жестких стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов, в том числе приводятся сведения об их отказах и авариях. В основной части работы изложены авторские концепции и представления о формообразовании таких сооружений с учетом особенностей их работы, методов расчета и конструирования. Монография предназначена для инженерно-технических и научных работников, связанных с проектированием емкостных конструкций для сыпучих материалов. Может быть полезна студентам, аспирантам, преподавателям строительных специальностей вузов, а также всем, интересующимся вопросами проектирования и создания тонкостенных пространственных конструкций.
UK: У монографії узагальнено і систематизовано накопичений до теперішнього часу досвід проектування вертикальних жорстких сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів, у тому числі наводяться відомості щодо їх відмов і аварій. В основній частині роботи викладені авторські концепції і уявлення стосовно формоутворення таких споруд з урахуванням особливостей їх роботи, методів розрахунку і конструювання. Монографія призначена для інженерно-технічних і наукових працівників, пов'язаних з проектуванням ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів. Може бути корисна студентам, аспірантам, викладачам будівельних спеціальностей вузів, а також всім, хто цікавиться питаннями проектування і створення тонкостінних просторових конструкцій.
Description: Банников, Д. О. Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования : монография / Д. О. Банников. — Д. : Моноліт, 2009. — 186 с. — ISBN 978-966-2252-06-4
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/54
ISBN: 978-966-2252-06-4
Appears in Collections:Статті КБК
Інші праці КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bannikov3.pdf8,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.