Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/491
Title: Проведення реструктуризації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи
Other Titles: Проведение реструктуризации железнодорожного транспорта Украины в условиях мирового финансового кризиса
The Restructuring of Ukrainian Railway Transport in the Conditions of the World Financial Crisis
Authors: Булгакова, Юлія Вадимівна
П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Keywords: світова фінансова криза
реструктуризація
залізничний транспорт України
пасажирські перевезення
вантажні перевезення
мировой финансовый кризис
реструктуризация
железнодорожный транспорт Украины
пассажирские перевозки
грузовые перевозки
World financial crisis
restructuration
Rail transport in Ukraine
passenger transportation
freight
КОАІВ
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Булгакова, Ю. В. Проведення реструктуризації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи / Ю. В. Булгакова, Г. С. П’ятигорець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 27. – С. 239–242. – DOI: 10.15802/stp2009/14312.
Abstract: UK: У даній статті розроблено пропозиції щодо визначення оптимального порядку проведення заходів з реструктуризації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи.
RU: В данной статье разработаны предложения по определению оптимального порядка проведения мероприятий по реструктуризации железнодорожного транспорта Украины в условиях мирового финансового кризиса.
EN: The proposals to determine the optimal order of realization of restructuration of Ukrainian railway transport in conditions of the world financial crisis was elaborated in this article.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/491
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14312/12129
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14312
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2009/14312
Appears in Collections:Випуск 27
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BulgakovaPyatygorets_27.pdf167,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.