Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4848
Title: Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту
Other Titles: Трансформация системы экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта
Authors: Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: трансформація системи
економічна безпека
залізничний транспорт
реформування
економіка
трансформация системы
экономическая безопасность
железнодорожный транспорт
реформирования
экономика
systems transformation
economic security
railway transport
reforming
economy
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: ООО "Колор-принт", Мелітополь
Abstract: UK: У монографії узагальнено результати дослідження трансформації системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту в умовах реформування. Досліджено інституціональний дискурс перетворень в економіці, які впливають на процес підвищення рівня економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Особливу увагу приділено оцінюванню стану економічної безпеки за допомогою аналізу й розробки основних її елементів: суб’єктів, об’єктів, інституціонального середовища. Запропоновано нові підходи до змісту економічної безпеки, інтегральні моделі її трансформації шляхом реструктуризації управління підприємствами залізничного транспорту. Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів реального сектору залізничного транспорту.
RU: В монографии обобщены результаты исследования трансформации системы экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта в условиях реформирования. Исследованы институциональные дискурсы преобразований в экономике, которые влияют на процесс повышения уровня экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта. Особое внимание уделено оценке состояния экономической безопасности с помощью анализа и разработки основных ее элементов: субъектов, объектов, институциональной среды. Предложены новые подходы к содержанию экономической безопасности, интегральные модели ее трансформации путем реструктуризации управления предприятиями железнодорожного транспорта. Рекомендовано для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов реального сектора железнодорожного транспорта.
Description: Рекун, І. І. Трансформація системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : монографія / І. І. Рекун. — Дніпропетровськ : Вид-во «Колор-принт», 2015. — 358 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4848
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun_monograph.pdf3,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.