Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4755
Title: Переклад у сфері професійної та наукової комунікації (конференції, офіційні зустрічі, ділові перемовини)
Other Titles: Перевод в сфере профессиональной и научной коммуникации (конференции, официальные встречи, деловые переговоры)
Authors: Власова, Тетяна Іванівна
Власова, Татьяна Ивановна
Vlasova, Tatyana I.
Vlasova, Tetiana I.
Колієва, Ірина Анатоліївна
Колиева, Ирина Анатольевна
Kolieva, Irina A.
Koliieva, Irina A.
Koliieva, Iryna A.
Keywords: переклад
наукова комунікація
розвиток навичок
лексичний матеріал
англійська мова
перевод
научная коммуникация
развитие навыков
лексический материал
английский язык
transfer
scientific communication
of skills development of
lexical material
English
КФП
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Навчальний посібник «Переклад у сфері професійної та наукової комунікації (конференції, офіційні зустрічі, ділові перемовини)» представляє собою практичний посібник з розвитку навичок володіння лексичним матеріалом, необхідним для проведення конференцій та ділових зустрічей англійською мовою, з акцентом на проблемах перекладу наукового вокабулярія та професійного тезауруса. Посібник розрахований на широке коло тих, хто удосконалює свої знання з англійської мови.
RU: Учебное пособие «Перевод в сфере профессиональной и научной коммуникации (конференции, официальные встречи, деловые переговоры)» представляет собой практическое пособие по развитию навыков владения лексическим материалом, необходимым для проведение конференций и деловых встреч на английском языке, с акцентом на проблемах перевода научного вокабулярия и профессионального тезауруса. Пособие рассчитано на широкий круг тех, кто совершенствует свои знания по английскому языку.
Description: Власова, Т. І. Переклад у сфері професійної та наукової комунікації (конференції, офіційні зустрічі, ділові перемовини) : навчальний посібник / Т. І. Власова. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. — 131 с. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4755
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasova_Kolieva.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.