Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4716
Title: Теорія електричної тяги. Том 2
Other Titles: Теория электрической тяги. Том 2
Authors: Гетьман, Геннадій Кузьмич
Гетьман, Геннадий Кузьмич
Getman, Gennady K.
Keywords: криві руху поїзда
розрахунок нагрівання
електрообладнання
електроенергія
тягове забезпечення
тягові засоби
кривые движения поезда
расчет нагрева
электрооборудование
электроэнергия
тяговое обеспечение
тяговые средства
the curves movement of a train
heating of calculation
electrical equipment
electric energy
providing tractive
traction a means
КЕСЗ
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «Акцент ПП», Дніпропетровськ
Abstract: UK: У Т. 2 підручника викладено методи розрахунку й побудови кривих руху поїзда, розрахунок нагрівання електрообладнання та енергетика руху поїзда, визначення і нормування витрат електроенергії на тягу, розв'язання задач тягового забезпечення і методика визначення раціонального ряду потужностей тягових засобів. Книга розрахована на студентів спеціальності «Електричний транспорт», а також інженерно-технічних працівників підприємств, які здійснюють розробку, створення й експлуатацію тягових засобів електричного транспорту.
RU: В Т. 2 учебника изложены методы расчета и построения кривых движения поезда, расчет нагрева электрооборудования и энергетика движения поезда, определения и нормирования расхода электроэнергии на тягу, решение задач тягового обеспечения и методика определения рационального ряда мощностей тяговых средств. Книга рассчитана на студентов специальности «Электрический транспорт», а также инженерно-технических работников предприятий, осуществляющих разработку, создание и эксплуатацию тяговых средств электрического транспорта.
Description: Гетьман Г. К. Теорія електричної тяги : підручник у 2 т. Т. 2. / Г. К. Гетьман. — Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. — 492 с. : табл., ил. — Библиогр.: с. 261—264; Предм. указ.: с. 486—487. — ISBN 978-966-921-030-2. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4716
Other Identifiers: ISBN 978-966-921-030-2
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕРС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Getman.pdfНаводиться фрагмент тексту1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.