Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695
Title: Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні
Other Titles: Экономическая эффективность высокоскоростных пассажирских железнодорожных перевозок в Украине
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Момот, Алла Володимирівна
Момот, Алла Владимировна
Momot, Alla V.
Keywords: теоретико-методологічні підходи
практичні рекомендації
економічна ефективність
пасажирські перевезення
швидкість
залізничний транспорт
теоретико-методологические подходы
практические рекомендации
экономическая эффективность
пассажирские перевозки
скорость
железнодорожный транспорт
theoretical and methodological approaches
practical recommendations
economic efficiency
passenger transportation
speed
railway transport
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення економічної ефективності високошвидкісних пасажирських перевезень з урахуванням транзитного потенціалу України. Досліджено сутність економічної категорії «швидкість пасажирських перевезень» та її вплив на термін активного життя людини (пасажира) і на підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування пасажирського залізничного транспорту. Розвинуто науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей в Україні з урахуванням конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами високошвидкісних залізничних перевезень.
RU: Монография посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по определению экономической эффективности высокоскоростных пассажирских перевозок с учетом транзитного потенциала Украины. Исследована сущность экономической категории «скорость пассажирских перевозок» и ее влияние на срок активной жизни человека (пассажира) и повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования пассажирского железнодорожного транспорта. Развит научный подход к определению экономической эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей в Украине с учетом конкурентных преимуществ и влияния внешних факторов на деятельность компании. Для научных работников, аспирантов и магистров, которые занимаются проблемами высокоскоростных железнодорожных перевозок.
Description: Бараш, Ю. С. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : монографія / Ю. С. Бараш, А. В. Момот. — Дніпропетровськ : Днiпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. — 137 с. : іл. - Бібліогр.: с.124—136. — ISBN 978-966-8471-59-9. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash_Momot.pdf374,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.