Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4661
Title: Методи розрахунку уніфікованої маси вантажних поїздів на напрямках
Other Titles: Методы расчета унифицированной массы грузовых поездов на направлениях
Authors: Музикін, Михайло Ігорович
Музыкин, Михаил Игоревич
Muzykin, Mykhayl I.
Muzykin, Mykhailo I.
Нестеренко, Галина Іванівна
Нестеренко, Галина Ивановна
Nesterenko, Galina I.
Горобець, Володимир Леонідович
Горобец, Владимир Леонидович
Gorobets, Vladimir L.
Horobets, Volodymyr L.
Keywords: маса поїзда
потужність тягових засобів
провізна спроможність
ходова швидкість
оптимізація норм маси
уніфікована маса
масса поезда
мощность тяговых средств
провозная способность
ходовая скорость
оптимизация норм массы
унифицированная масса
КУЕР
ГНДЛ ДМРС
КБЖД
Issue Date: 2015
Publisher: Інженерна академія України, Харків
Citation: Музикін, М. І. Методи розрахунку уніфікованої маси вантажних поїздів на напрямках / М. І. Музикін, Г. І. Нестеренко, В. Л. Горобець // Вісник інженерної академії України. — 2015. — № 4. — С. 187—193.
Abstract: UK: Задача вибору норм маси поїздів відноситься до класу експериментальних задач і її вирішення потребує знаходження оптимуму: такої вагової норми, при якій приведені витрати по здійсненню перевезень будуть мінімальними. Запропонована методика техніко-економічних розрахунків норм маси вантажних поїздів, розглянуто взаємозв’язок норм маси з основними показниками експлуатаційної роботи, експлуатаційно-економічну ефективність підвищення маси вантажних поїздів, взаємозв’язок між нормами маси поїздів та перевізними витратами.
RU: Задача выбора норм массы поездов относится к классу экспериментальных задач, и ее решение требует нахождения оптимума: такой весовой нормы, при которой приведенные расходы по осуществлению перевозок будут минимальными. Предложена методика технико-экономических расчетов норм массы грузовых поездов, рассмотрена взаимосвязь норм массы с основными показателями эксплуатационной работы, эксплуатационно-экономическую эффективность повышения массы грузовых поездов, взаимосвязь между нормами массы поездов и перевозочными затратами.
Description: М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061, Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4661
Appears in Collections:Статті КБЖД
Статті КУЕР
Статті ГНДЛ ДМРС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzykin.pdf858,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.