Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4653
Title: Історія і культура України
Other Titles: История и культура Украины
Authors: Кривчик, Геннадій Георгійович
Кривчик, Геннадий Георгиевич
Kryvchyk, Hennadii H.
Krivchik, Gennadiy G.
Іваненко, Валентин Васильович
Иваненко, Валентин Васильевич
Yvanenko, Valentyn V.
Keywords: українська історія
культура
історія
мова
навчальні заклади
украинская история
история
язык
образовательные учреждения
ukrainian history
culture
history
language
education institutions
КУ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Abstract: UK: У підручнику на основі сучасних підходів пізнання минулого, стислою й доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії і культури з давніх часів до сьогодення. До кожного розділу подано перелік ключових слів, контрольних запитань, а наприкінці посібника вміщено хронологічну таблицю і список літератури, призначені для кращого засвоєння програмного матеріалу. Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.
RU: В учебнике на основе современных подходов познания прошлого, сжатой и доступным языком рассматриваются важнейшие вехи и события украинской истории и культуры с древних времен до современности. К каждому разделу перечислены ключевых слов, контрольных вопросов, а в конце пособия помещены хронологическую таблицу и список литературы, предназначенные для лучшего усвоения программного материала. Для студентов естественных и технических специальностей высших учебных заведений, а также всех, кто интересуется отечественной историей.
Description: Іваненко, В. В. Історія і культура України : електрон. підручник для студ. природнич. і техн. спец. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. — Д. : Дніпропетр. нац. ун-ет ім. О. Гончара, 2016. — 206 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4653
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukraine_history.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.