Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Title: Теорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту
Other Titles: Теория и практика перевода англоязычной литературы в области железнодорожного транспорта
Authors: Мямлін, Сергій Віталійович
Мямлин, Сергей Витальевич
Myamlin, Serhiy V.
Власова, Тетяна Іванівна
Власова, Татьяна Ивановна
Vlasova, Tetiana I.
Vlasova, Tatyana I.
Білан, Наталія Іванівна
Билан, Наталья Ивановна
Bilan, Natalia I.
Тюренкова, Вікторія Яківна
Тюренкова, Виктория Яковлевна
Tiurenkova, Viktoriia Ya.
Keywords: теоретичні проблеми
науково-технічні тексти
практичні труднощі
студенти
переклад текстів
залізнична тематика
залізниці
промисловий транспорт
теоретические проблемы
научно-технические тексты
практические трудности
студенты
перевод текстов
железнодорожная тематика
железные дороги
промышленный транспорт
theoretical problems
scientific and technical texts
practical difficulties
students
of texts translation
railway theme
railroads
industrial transport
КФП
КВВГ
НДЧ
Issue Date: 2013
Publisher: Маковецький Ю. В., Дніпропетровськ
Abstract: UK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем перекладу науково-технічних текстів та практичних труднощів, з якими стикаються студенти при перекладі текстів залізничної тематики. Посібник складається з 10 розділів, у яких на матеріалі текстів, що пов'язані з конструкцією та динамікою pyxoмогo складу залізниць і промислового транспорту, розглядаються такі важливі аспекти перекладу як концепт, дискурс, контекстуальна співвіднесеність, еквівалентність, лексичні та граматичні трансформаціі у науково-технічній літературі. Для практичної частини було залучено монографію "Гасителі коливань та амортизатори ударів рейкових екіпажів" авторів Л. А. Манашкіна, С. В. Мямліна та В. І. Приходько (англійською мовою). Книга призначена для студентів 4-5 курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.
RU: Учебное пособие охватывает широкий спектр теоретических проблем перевода научно-технических текстов и практических трудностей, с которыми сталкиваются студенты при переводе текстов железнодорожной тематики. Пособие состоит из 10 разделов, в которых на материале текстов, связанных с конструкцией и динамикой pyxoмогo состава железных дорог и промышленного транспорта, рассматриваются такие важные аспекты перевода как концепт, дискурс, контекстуальная соотнесенность, эквивалентность, лексические и грамматические трансформации в научно-технической литературе. Для практической части было привлечено монографию "Гасители колебаний и амортизаторы ударов рельсовых экипажей" авторов Л. А. Манашкина, С. В. Мямлина и В. И. Приходько (на английском языке). Книга предназначена для студентов 4-5 курсов переводческих отделений (факультетов) университетов, магистров и аспирантов вузов железнодорожного транспорта, а также широкого круга переводчиков.
Description: Теорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту : навч. посібник / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д. : Маковецький Ю. В., 2013. — 172 с. — ISBN 978-966-1507-00-4
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КВВГ
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theory And Practice.pdf7,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.