Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМямлін, Сергій Віталійовичuk_UA
dc.contributor.authorМямлин, Сергей Витальевичru_RU
dc.contributor.authorMyamlin, Serhiy V.en
dc.contributor.authorВласова, Тетяна Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorВласова, Татьяна Ивановнаru_RU
dc.contributor.authorVlasova, Tetiana I.en
dc.contributor.authorVlasova, Tatyana I.en
dc.contributor.authorБілан, Наталія Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorБилан, Наталья Ивановнаru_RU
dc.contributor.authorBilan, Natalia I.en
dc.contributor.authorТюренкова, Вікторія Яківнаuk_UA
dc.contributor.authorТюренкова, Виктория Яковлевнаru_RU
dc.contributor.authorTiurenkova, Viktoriia Ya.en
dc.date.accessioned2016-03-21T10:13:19Z-
dc.date.available2016-03-21T10:13:19Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648-
dc.descriptionТеорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту : навч. посібник / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д. : Маковецький Ю. В., 2013. — 172 с. — ISBN 978-966-1507-00-4uk_UA
dc.description.abstractUK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем перекладу науково-технічних текстів та практичних труднощів, з якими стикаються студенти при перекладі текстів залізничної тематики. Посібник складається з 10 розділів, у яких на матеріалі текстів, що пов'язані з конструкцією та динамікою pyxoмогo складу залізниць і промислового транспорту, розглядаються такі важливі аспекти перекладу як концепт, дискурс, контекстуальна співвіднесеність, еквівалентність, лексичні та граматичні трансформаціі у науково-технічній літературі. Для практичної частини було залучено монографію "Гасителі коливань та амортизатори ударів рейкових екіпажів" авторів Л. А. Манашкіна, С. В. Мямліна та В. І. Приходько (англійською мовою). Книга призначена для студентів 4-5 курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.uk_UA
dc.description.abstractRU: Учебное пособие охватывает широкий спектр теоретических проблем перевода научно-технических текстов и практических трудностей, с которыми сталкиваются студенты при переводе текстов железнодорожной тематики. Пособие состоит из 10 разделов, в которых на материале текстов, связанных с конструкцией и динамикой pyxoмогo состава железных дорог и промышленного транспорта, рассматриваются такие важные аспекты перевода как концепт, дискурс, контекстуальная соотнесенность, эквивалентность, лексические и грамматические трансформации в научно-технической литературе. Для практической части было привлечено монографию "Гасители колебаний и амортизаторы ударов рельсовых экипажей" авторов Л. А. Манашкина, С. В. Мямлина и В. И. Приходько (на английском языке). Книга предназначена для студентов 4-5 курсов переводческих отделений (факультетов) университетов, магистров и аспирантов вузов железнодорожного транспорта, а также широкого круга переводчиков.ru_RU
dc.description.sponsorshipМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна; Кафедра «Філологія та переклад»uk_UA
dc.language.isouk-
dc.publisherМаковецький Ю. В., Дніпропетровськuk_UA
dc.subjectтеоретичні проблемиuk_UA
dc.subjectнауково-технічні текстиuk_UA
dc.subjectпрактичні труднощіuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectпереклад текстівuk_UA
dc.subjectзалізнична тематикаuk_UA
dc.subjectзалізниціuk_UA
dc.subjectпромисловий транспортuk_UA
dc.subjectтеоретические проблемыru_RU
dc.subjectнаучно-технические текстыru_RU
dc.subjectпрактические трудностиru_RU
dc.subjectстудентыru_RU
dc.subjectперевод текстовru_RU
dc.subjectжелезнодорожная тематикаru_RU
dc.subjectжелезные дорогиru_RU
dc.subjectпромышленный транспортru_RU
dc.subjecttheoretical problemsen
dc.subjectscientific and technical textsen
dc.subjectpractical difficultiesen
dc.subjectstudentsen
dc.subjectof texts translationen
dc.subjectrailway themeen
dc.subjectrailroadsen
dc.subjectindustrial transporten
dc.subjectКФПuk_UA
dc.subjectКВВГuk_UA
dc.subjectНДЧuk_UA
dc.titleТеорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспортуuk_UA
dc.title.alternativeТеория и практика перевода англоязычной литературы в области железнодорожного транспортаru_RU
dc.typeBooken
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КВВГ
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theory And Practice.pdf7,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.