Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4619
Title: Вип. 19 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Other Titles: Вып. 19 Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна
19 release Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Аcademician V. Lazaryan
Keywords: автоматизовані системи керування
екологія на транспорті
економіка транспорту
електричний транспорт
залізнична колія
ремонт та експлуатація засобів транспорту
рухомий склад і тяга поїздів
транспортне будівництво
автоматизированные системы управления
экология на транспорте
экономика транспорта
железная дорога
моделирование задач транспорта и экологии
ремонт и эксплуатация средств транспорта
подвижной состав и тяга поездов
транспортное строительство
Issue Date: 2007
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – 289 с.
Abstract: UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления, экология на транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач транспорта и экологии, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4619
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Appears in Collections:Випуск 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visnyk_19.pdf7,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.