Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4591
Title: 2 (50) випуск. Наука та прогрес транспорту
Other Titles: 2 (50) выпуск. Наука и прогресс транспорта
2 (50) release. Science and Transport Progress
Keywords: транспорт
рухомий склад
транспортна інфраструктура
інформаційні системи на транспорті
інтелектуальні системи на транспорті
технології на транспорті
менеджмент на транспорті
економіка транспорту
екологія на транспорті
транспортне будівництво
діяльність вищої школи
подвижной состав
транспортная инфраструктура
информационные системы на транспорте
интеллектуальные системы на транспорте
технологии на транспорте
менеджмент на транспорте
экономика транспорта
экология на транспорте
транспортное строительство
деятельность высшей школы
Issue Date: 2014
Publisher: Видання Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
Citation: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (50). – 209 с. – ISSN 2307-3489 (Print). – ISSN 2307-6666 (Online).
Abstract: UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления, экология на транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач транспорта и экологии, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4591
http://stp.diit.edu.ua/issue/viewIssue/1343/758
Appears in Collections:№ 2 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2014_2.pdf9,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.