Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2016-03-02T08:18:32Z-
dc.date.available2016-03-02T08:18:32Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationНаука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (48). – 201 с. – ISSN 2307-3489 (Print). – ISSN 2307-6666 (Online).uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4585-
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/issue/viewIssue/1053/751-
dc.description.abstractUK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.uk_UA
dc.description.abstractRU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления, экология на транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач транспорта и экологии, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.ru_RU
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectрухомий складuk_UA
dc.subjectтранспортна інфраструктураuk_UA
dc.subjectінформаційні системи на транспортіuk_UA
dc.subjectінтелектуальні системи на транспортіuk_UA
dc.subjectтехнології на транспортіuk_UA
dc.subjectменеджмент на транспортіuk_UA
dc.subjectекономіка транспортуuk_UA
dc.subjectекологія на транспортіuk_UA
dc.subjectтранспортне будівництвоuk_UA
dc.subjectдіяльність вищої школиuk_UA
dc.subjectподвижной составru_RU
dc.subjectтранспортная инфраструктураru_RU
dc.subjectинформационные системы на транспортеru_RU
dc.subjectинтеллектуальные системы на транспортеru_RU
dc.subjectтехнологии на транспортеru_RU
dc.subjectменеджмент на транспортеru_RU
dc.subjectэкономика транспортаru_RU
dc.subjectэкология на транспортеru_RU
dc.subjectтранспортное строительствоru_RU
dc.subjectдеятельность высшей школыru_RU
dc.title6 (48) випуск. Наука та прогрес транспортуuk_UA
dc.title.alternative6 (48) выпуск. Наука и прогресс транспортаru_RU
dc.title.alternative6 (48) release. Science and Transport Progressen
dc.typeOtheren
Appears in Collections:№ 6 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2013_6.pdf9,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.