Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДубинець, Леонід Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorШаповалов, Андрій В’ячеславовичuk_UA
dc.date.accessioned2011-05-20T09:00:54Z-
dc.date.available2011-05-20T09:00:54Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifierDOI: 10.15802/stp2009/14357en
dc.identifier.citationДубинець, Л. В. Вплив відхилень параметрів тягових двигунів на якість комутації під час перехідних процесів з урахуванням ослабленого поля / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 26. – С. 51–56. – DOI: 10.15802/stp2009/14357.uk_UA
dc.identifier.issn2307–3489 (Print)-
dc.identifier.issn2307–6666 (Online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/456en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/14357/12171en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/14357en
dc.descriptionЛ. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544uk_UA
dc.description.abstractUK: У статті показано залежність ступеню іскріння тягового двигуна від практичної реалізації відхилень в геометричних параметрах магнітного кола додаткових полюсів при перехідному процесі, що пов'язаний з втратою живлення з наступним його відновленням під час ослабленого поля.uk_UA
dc.description.abstractRU: В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации отклонении геометрических параметров магнитной цепи дополнительных полюсов при переходном процессе, который связан с потерей питания и последующем его восстановлением во время ослабленного поля.ru_RU
dc.description.abstractEN: In the paper the dependence of tractive engine sparking degree on practical realization of deviations of geometric parameters of additional poles magnetic circuit under transient process related to the loss of feed and its further restoration during the weakened field is demonstrated.en
dc.language.isouk_UA-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськuk_UA
dc.subjectтяговий двигунuk_UA
dc.subjectмагнітне колоuk_UA
dc.subjectіскріння тягового двигунаuk_UA
dc.subjectкомутаціяuk_UA
dc.subjectтяговый двигательru_RU
dc.subjectмагнитная цепьru_RU
dc.subjectискрение тягового двигателяru_RU
dc.subjectкоммутацияru_RU
dc.subjecttractive engineen
dc.subjectmagnetic circuiten
dc.subjectsparking traction engineen
dc.subjectcommutationen
dc.subjectКАЕuk_UA
dc.titleВплив відхилень параметрів тягових двигунів на якість комутації під час перехідних процесів з урахуванням ослабленого поляuk_UA
dc.title.alternativeВлияние отклонений параметров тяговых двигателей на качество коммутации во время переходных процессов с учетом ослабленного поляru_RU
dc.title.alternativeThe Effect of the Parameters Deviations of the Traction Motors on the Quality of Switching During Transients Taking into Account the Weakened Fielden
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Статті КАЕ
Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DubinetsShapovalov_26.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.