Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4528
Title: Портрет Доріана Ґрея
Other Titles: The Picture of Dorian Gray
Портрет Дориана Грея
Authors: Коробейнікова, Тетяна Ігорівна
Korobeinikova, Tatyana I.
Коробейникова, Татьяна Игоревна
Прохоренко, Георгій Григорович
Prokhorenko, Heorhii H.
Прохоренко, Георгий Григорьевич
Keywords: адаптований текст
портрет Доріана Ґрея
фізична краса
зовнішя краса людини
жахливі вчинки
система вправ
розуміння тексту
лексика
граматичні конструкції
text adapted
the Picture of Dorian Grey
physical beauty
external beauty of man
terrible things
system of exercises
understanding of the text
lexis
grammatical constructions
адаптированный текст
портрет Дориана Грея
физическая красота
внешняя красота человека
ужасные поступки
система упражнений
понимание текста
грамматические конструкции
КФП
Issue Date: 2015
Publisher: Арій, Київ
Abstract: UK: Ця книга містить адаптований текст найвідомішого та найпопулярнішого роману «Портрет Доріана Ґрея» (1890) видатного ірландського англомовного письменника Оскара Уайльда (1854-1900) про молодого чоловіка, портрет якого написав художник Безіл Холвард, вражений його фізичною красою. Доля головного героя змушує читача замислитися над тим, що через ідеали зовнішньої краси людина часто не бачить справжньої краси, стає беззахисною перед спокусами, може помилятися І навіть здатна на жахливі вчинки. Текст супроводжується системою вправ, метою яких є перевірити розуміння тексту, відпрацювати та закріпити лексику і граматичні конструкції, сприяти розвитку мовленнєвих навичок і творчих здібностей у дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов. До книги додається англо-український словник. Призначена для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, а також широкого кола читачів, які вивчають англійську мову самостійно.
RU: Эта книга содержит адаптированный текст известного и популярного романа «Портрет Дориана Грея» (1890) выдающегося ирландского англоязычного писателя Оскара Уайльда (1854-1900) о молодом человеке, портрет которого написал художник Бэзил Холвард, впечатленный его физической красотой. Судьба главного героя заставляет читателя задуматься над тем, что из-за идеала внешней красоты человек часто не видит настоящей красоты, становится беззащитным перед соблазнами, может ошибаться и даже способный на ужасные поступки. Текст сопровождается системой упражнений, целью которых является проверить понимание текста, отработать и закрепить лексику и грамматические конструкции, способствовать развитию речевых навыков и творческих способностей у детей. Упражнения разработаны с учетом современных требований методики преподавания иностранных языков. К книге прилагается англо-украинский словарь. Предназначена для учащихся старших классов общеобразовательных и специализированных школ, гимназий, лицеев, а также широкому кругу читателей, изучающих английский язык самостоятельно.
Description: Уайльд, О. Портрет Доріана Ґрея = The Picture of Dorian Gray : навч. посіб. / О. Уайльд ; адапт., вправи, словник Т. І. Коробейнікової, Г. Г. Прохоренка. — Київ : Арій, 2015. — 160 с. — (Читаю англійською). — ISBN 978-966-498-387-4. Наводиться фрагмент тексту
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4528
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_Korobeinikova_ Prokhorenko.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.