Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4526
Title: Кентервільський привид
Other Titles: The Canterville Ghost
Кентервильское привидение
Authors: Коробейнікова, Тетяна Ігорівна
Korobeinikova, Tatyana I.
Коробейникова, Татьяна Игоревна
Keywords: адаптований текст
іронічно-гумористична повістіь
Кентервільський привид
родина
американський посол
старий замок
лексика
граматичнІ конструкції
іноземні мови
adapted
ironic humorous story
the Canterville Ghost
a family
the American ambassador
old lock
lexis
grammatical constructions
foreign languages
адаптированный текст
иронически-юмористическая повесть
Кентервильское привидение
семья
американский посол
старый замок
грамматические конструкции
иностранные языки
КФП
Issue Date: 2015
Publisher: Арій, Київ
Abstract: UK: Ця книга містить адаптований текст іронічно-гумористичної повісті «Кентервільський привид» (1887) англо-ірландського письменника Оскара Уайльда (1854-1900) про родину американського посла Хірама Отіса, яка переїжджає до старого замку, де мешкає привид Лорда Саймона де Кентервіля. Сімейка сучасних американців викликає жах у привида і доводить його до нервового розладу ... Текст супроводжується системою вправ, метою яких є перевірити розумІння тексту, відпрацювати та закрІпити лексику і граматичнІ конструкції, сприяти розвитку мовленнєвих навичок і творчих здібностей у дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов. До книги додається англо-український словник. Призначена для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, а також широкого кола читачів, які вивчають англійську мову самостійно.
RU: Эта книга содержит адаптированный текст иронически-юмористической повести «Кентервильское привидение» (1887) англо-ирландского писателя Оскара Уайльда (1854-1900) о семье американского посла Хирама Отиса, которая переезжает в старый замок, где обитает призрак Лорда Саймона де Кентервиля. Семейка современных американцев вызывает ужас у призрака и доводит его до нервного расстройства... Текст сопровождается системой упражнений, целью которых является проверка понимания текста, отработать и закрепить лексику и грамматические конструкции, способствовать развитию речевых навыков и творческих способностей у детей. Упражнения разработаны с учетом современных требований методики преподавания иностранных языков. К книге прилагается англо-украинский словарь. Предназначена для учащихся старших классов общеобразовательных и специализированных школ, гимназий, лицеев, а также широкому кругу читателей, изучающих английский язык самостоятельно.
Description: Уайльд, О. Кентернільський привид = The Canterville Ghost : навч. посіб. / О. Уайльд ; адапт., вправи, словник Т. І. Коробейнікової. — Київ : Арій, 2015. — 32 с. — (Читаю англійською). — ISBN 978-966-498-435-2. Наводиться фрагмент тексту
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4526
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_Korobeinikova.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.