Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4525
Title: Людина зі шрамом та інші оповідання
Other Titles: The Man with the Scar and Other Stories
Человек со шрамом и другие рассказы
Authors: Борита, Оксана Анатоліївна
Boryta, Oksana A.
Борита, Оксана Анатольевна
Коробейнікова, Тетяна Ігорівна
Korobeinikova, Tatyana I.
Коробейникова, Татьяна Игоревна
Keywords: адаптовані тексти
вправи
лексика
граматичні конструкції
іноземні мови
англійська мова
adapted texts
exercises
lexis
grammatical constructions
foreign languages
english
адаптированные тексты
упражнения
грамматические конструкции
иностранные языки
английский язык
КФП
Issue Date: 2015
Publisher: Арій, Київ
Citation: Моем, С. Людина зі шрамом та інші оповідання = The man with the scar and other stories : навч. посіб. / С. Моем ; адапт., вправи, словник О. А. Барити, Т. І. Коробейнікової. – Київ : Арій, 2015. – 160 с. – (Читаю англійською). – ISBN 978-966-498-389-8. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Книга містить адаптовані тексти оповідань британського письменника Вільяма-Сомерсета Моема (1874-1965), а також вправи, метою яких є перевірити розуміння тексту, відпрацювати та закріпити лексику і граматичні конструкції, а також сприяти розвитку мовленнєвих навичок. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов. Вони допомагають засвоїти лексику без заучування, глибоко пізнати зміст і зрозуміти мораль кожного оповідання. У міру складна лексика та багатий ідейний зміст книги роблять її незамінним помічником не лише у вивченні англійської мови, але й у вихованні підлітків. Призначена для учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, а також широкого кола читачів, які вивчають англійську мову самостійно.
RU: Книга содержит адаптированные тексты рассказов британского писателя Уильяма-Сомерсета Моема (1874-1965), а также упражнения, целью которых является проверка понимания текста, отработать и закрепить лексику и грамматические конструкции, а также способствовать развитию речевых навыков. Упражнения разработаны с учетом современных требований методики преподавания иностранных языков. Они помогают усвоить лексику без заучивания, глубоко познать смысл и понять мораль каждого рассказа. В меру сложная лексика и богатое идейное содержание книги делают ее незаменимым помощником не только в изучении английского языка, но и в воспитании подростков. Предназначена для учащихся общеобразовательных и специализированных школ, гимназий, лицеев, а также широкому кругу читателей, изучающих английский язык самостоятельно.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4525
ISBN: 978-966-498-389-8
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_Boryta_ Korobeinikova.pdfфрагмент тексту2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.