Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4517
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2013 рік
Other Titles: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2013 год
Published works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. A. Lazaryan : Bibliographic Index for 2013
Authors: Дронь, Марина Анатоліївна
Дронь, Марина Анатольевна
Dron, Maryna A.
Каіра, Анна Олегівна
Каира, Анна Олеговна
Kaira, Anna O.
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Калашникова, Светлана Вячеславовна
Kalashnikova, Svitlana V.
Попович, Інна Анатоліївна
Попович, Инна Анатольевна
Popovich, Inna A.
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
бібліографічний покажчик
бібліографія
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
библиографический указатель
библиография
scholarly works DNURT
scholarly works DIIT
bibliographic index
bibliography
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик "Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна" містить бібліографічні описи навчальних посібників, монографій, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2013 рік.
RU: Библиографический указатель "Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна" содержит библиографические описания учебных пособий, монографий, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2013 год.
Description: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2013 р. / [уклад.: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. — 176 с. УДК 016:378.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4517
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings2013.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.