Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4493
Title: Оцінка функціонального зносу вантажних вагонів
Other Titles: Оценка функционального износа грузовых вагонов
Valuation of Functional Depreciation of Freight Cars
Authors: Гненний, Олег Миколайович
Гненный, Олег Николаевич
Gnennyi, Oleh M.
Hnennyi, Oleh M.
Чернова, Наталія Сергіївна
Чернова, Наталья Сергеевна
Chernova, Nataliia S.
Keywords: оцінка майна
функціональний знос вантажного вагона
вартість заміщення
справедлива вартість
переоцінка основних засобів
оценка имущества
функциональный износ грузового вагона
стоимость замещения
справедливая стоимость
переоценка основных средств
valuation of property
freight cars functional depreciation
physical value
fair value
fixed assets revaluation
КЕМ
Issue Date: 2015
Publisher: Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
Citation: Гненний, О. М. До питання оцінки функціонального зносу вантажних вагонів: [препринт] / О. М. Гненний, Н. С. Чернова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 140–145.
Гненний, О. М. Оцінка функціонального зносу вантажних вагонів / О. М. Гненний, Н. С. Чернова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 140–145. Повний текст.
Abstract: UK: Наявність у складі парків рухомого складу морально застарілих локомотивів і вагонів вимагає при їх оцінюванні визначення функціонального зносу по відношенню до сучасних подібних об’єктів. У статті розглядається розробка методичного підходу до оцінки функціо-нального зносу вантажних вагонів, що враховує роботу рухомого складу в єдиному техноло-гічному процесі перевезень.
RU: Наличие в составе парков подвижного состава морально устаревших локомотивов и вагонов требует при их оценке определения функционального износа по отношению к современным подобных объектов. В статье рассматривается разработка методического подхода к оценке функциональным износа грузовых вагонов, учитывающий работу подвижного состава в едином технологических процессе перевозок.
EN: The presence of rolling stock of legacy railroad engines and railcars demands at their assess-ment of determination of functional depreciation in relation to modern similar objects. This paper presents the methodological approach development to the evaluation of the freight cars functional depreciation, taking into account the operation of rolling stock in the uniform process conditions of transportation.
Description: О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105, Н. Чернова: ORCID 0000-0001-8461-498X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4493
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gnennyi, Oleh M..pdfпрепринт168,17 kBAdobe PDFView/Open
Hnennyi .pdfповний текст476 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.