Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4479
Title: Проектування освітнього простору особистості
Other Titles: Проектирование образовательного пространства личности
Authors: Ткач, Тамара Володимирівна
Keywords: посібник
особистість
освітній простір
пособие
личность
образовательное пространство
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, Мелітополь
Citation: Ткач, Т. В. Проектування освітнього простору особистості : навчальний посібник / Т. В. Ткач. – Мелітополь : Мелітопольський ін-т держ. та муніципального управ., 2015. – 62 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У пропонованому навчальному посібнику обґрунтовано роль освітнього простору в життєдіяльності особистості, психологічні засади його формотворення і функціонування. Досліджено неперервну освіту як визначальну властивість освітнього простору. В організаційній структурі освітнього простору детально описано психологічні аспекти формальної, неформально та інформальної освіти. Запропонований діагностичний інструментарій діагностики життєвого простору особистості. Посібник адресований викладачам, студентам і всім, кого цікавлять психолого-педагогічні детермінанти розвитку сучасного освітнього простору особистості.
RU: В предлагаемом учебном пособии обоснована роль образовательного пространства в жизнедеятельности личности, психологические основы его формообразования и функционирования. Исследована непрерывное образование как определяющую свойство образовательного пространства. В организационной структуре образовательного пространства подробно описано психологические аспекты формальной, неформально и информального образования. Предложенный диагностический инструментарий диагностики жизненного пространства личности. Пособие адресовано преподавателям, студентам и всем, кого интересуют психолого-педагогические детерминанты развития современного образовательного пространства личности.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4479
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach_ Book. pdfA fragment of the text529,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.