Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4476
Title: Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України
Other Titles: Современные проблемы формирования системы финансово-экономической безопасности железнодорожно-транспортного комплекса Украины
Authors: Головкова, Людмила Степанівна
Якимова, Алла Михайлівна
Keywords: економічна безпека
залізнично-транспортний комплекс
реорганізація
розвиток
экономическая безопасность
железнодорожно-транспортный комплекс
реорганизация
развитие
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь
Citation: Головкова, Л. С. Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України / Л. С. Головкова, А. М. Якимова // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2015. – № 1. – С. 56–69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2015_1_7
Abstract: UK: У статті проаналізовано основі проблеми Укрзалізниці, пов’язанні із внутрішніми та зовнішніми загрозами її фінансово-економічній безпеці, які необхідно врахувати при побудові системи фінансово-економічної безпеки корпоратизованого ЖТК.
RU: В статье проанализированы основе проблемы Укрзализныци, связанные с внутренними и внешними угрозами ее финансово-экономической безопасности, которые необходимо учесть при построении системы финансово-экономической безопасности корпоратизированного ЗТК.
Description: Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644; А. Якимова: ORCID 0000-0002-8261-4940
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4476
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holovkova, Liudmyla S..pdf352,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.