Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4471
Title: Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності
Other Titles: Выбор материалов для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом критерия совместимости
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Краснюк, Андрій Віталійович
Громова, Олена В'ячеславівна
Keywords: ефективні матеріали
види дефектів
штучні споруди
ремонтна система
бетонні і залізобетонні конструкції
эффективные материалы
виды дефектов
искусственные сооружения
ремонтная система
бетонные и железобетонные конструкции
effective materials
types of defects
artificial constructions
repair system
concrete and reinforced concrete structures
КББМ
КГ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Пшінько, О. М. Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності : монографія / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, О. В. Громова. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 195 с. – ISBN 978-966-8471-62-9.
Abstract: UK: Монографія присвячена проблемі раціонального вибору ефективних матеріалів для ремонту різних видів дефектів і пошкоджень, що виникають в різних умовах експлуатації штучних споруд з урахуванням забезпечення сумісності в ремонтній системі. Матеріал допоможе поліпшити технічне обслуговування бетонних і залізобетонних конструкцій, забезпечити гарантії проектного терміну служби конструкцій. Для наукових працівників, будівельників, спеціалістів Укрзалізниці з утримання штучних транспортних споруд, викладачів, магістрів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів будівельної галузі.
RU: Монография посвящена проблеме рационального выбора эффективных материалов для ремонта различных видов дефектов и повреждений, возникающих в различных условиях эксплуатации искусственных сооружений с учетом обеспечения совместимости в ремонтной системе. Материал поможет улучшить техническое обслуживание бетонных и железобетонных конструкций, обеспечить гарантии проектного срока службы конструкций. Для научных работников, строителей, специалистов Укрзализныци по содержанию искусственных транспортных сооружений, преподавателей, магистров, аспирантов и студентов высших учебных заведений строительной отрасли.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992; О. Громова: ORCID 0000-0002-5149-4165
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4471
ISBN: 978-966-8471-62-9
Appears in Collections:Монографії (Український державний університет науки і технологій, УДУНТ)
Інші праці КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Інші праці КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pshinko_monograph.pdfповний текст14,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.