Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4471
Title: Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності
Other Titles: Выбор материалов для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом критерия совместимости
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Пшинько, Александр Николаевич
Pshinko, Aleksandr N.
Pshynko, Oleksandr M.
Краснюк, Андрій Віталійович
Краснюк, Андрей Витальевич
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
Громова, Олена В'ячеславівна
Громова, Елена Вячеславовна
Gromova, Olena V.
Keywords: ефективні матеріали
види дефектів
штучні споруди
ремонтна система
бетонні і залізобетонні конструкції
эффективные материалы
виды дефектов
искусственные сооружения
ремонтная система
бетонные и железобетонные конструкции
effective materials
types of defects
artificial constructions
repair system
concrete and reinforced concrete structures
КББМ
КГ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Пшінько, О. М. Вибір матеріалів для ремонту та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій транспортних споруд з урахуванням критерію сумісності : монографія / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, О. В. Громова. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 195 с. – ISBN 978-966-8471-62-9.
Abstract: UK: Монографія присвячена проблемі раціонального вибору ефективних матеріалів для ремонту різних видів дефектів і пошкоджень, що виникають в різних умовах експлуатації штучних споруд з урахуванням забезпечення сумісності в ремонтній системі. Матеріал допоможе поліпшити технічне обслуговування бетонних і залізобетонних конструкцій, забезпечити гарантії проектного терміну служби конструкцій. Для наукових працівників, будівельників, спеціалістів Укрзалізниці з утримання штучних транспортних споруд, викладачів, магістрів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів будівельної галузі.
RU: Монография посвящена проблеме рационального выбора эффективных материалов для ремонта различных видов дефектов и повреждений, возникающих в различных условиях эксплуатации искусственных сооружений с учетом обеспечения совместимости в ремонтной системе. Материал поможет улучшить техническое обслуживание бетонных и железобетонных конструкций, обеспечить гарантии проектного срока службы конструкций. Для научных работников, строителей, специалистов Укрзализныци по содержанию искусственных транспортных сооружений, преподавателей, магистров, аспирантов и студентов высших учебных заведений строительной отрасли.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992; О. Громова: ORCID 0000-0002-5149-4165
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4471
ISBN: 978-966-8471-62-9
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Інші праці КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pshinko_ Krasnyuk_Gromova_monograph.pdfa fragment of text1,01 MBAdobe PDFView/Open
Pshinko_monograph.pdfповний текст14,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.