Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4463
Title: Дослідження пропускної спроможності залізничного напрямку в умовах прискореного руху пасажирських поїздів
Other Titles: Исследование пропускной способности железнодорожного направления в условиях ускоренного движения пассажирских поездов
Authors: Логвінова, Наталія Олександрівна
Keywords: залізничний напрямок
пропускна спроможність
коефіцієнт зйому
вантажні та пасажирські поїзда
железнодорожное направление
пропускная способность
коэффициент съема
грузовые и пассажирские поезда
railway direction
throughput
removably coefficient
freight and passenger trains
КУЕР
Issue Date: 2015
Publisher: Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут", Харків
Citation: Логвінова, Н. О. Дослідження пропускної спроможності залізничного напрямку в умовах прискореного руху пасажирських поїздів / Н. О Логвінова // Вісник Нац. технічного ун-ту «Харкiв. політех. ін.-ту» : зб наук. пр. — Харків, 2015. — № 22. — С. 63—68.
Abstract: UK: Розглядається аналітичний розрахунок пропускної спроможності одноколійного залізничного напрямку з двохколійними вставками в умовах прискореного руху пасажирських поїздів. Для розрахунку пропускної cпроможності прийняті уточнені коефіцієнти зйому вантажних поїздів на залізничних напрямках, обладнаних автоблокуванням при різних довжинах блок-ділянок та швидкості руху вантажних та прискорених пасажирських поїздів. Результати досліджень можуть бути використані при організації руху на залізничних напрямках за погодженими розкладами.
RU: Рассматривается аналитический расчет пропускной способности однопутного железнодорожного направления с двумя путевыми вставками в условиях ускоренного движения пассажирских поездов. Для расчета пропускной способности приняты уточненные коэффициенты съема грузовых поездов на железнодорожных направлениях, оборудованных автоблокировкой при различных длинах блок-участков и скорости движения грузовых и ускоренных пассажирских поездов. Результаты исследований могут быть использованы при организации движения на железнодорожных направлениях по согласованным расписанием.
Description: Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4463
Appears in Collections:Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logvinova.pdf661,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.