Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4460
Title: Теплотехнологічні процеси та установки на залізничному транспорті
Other Titles: Теплотехнологические процессы и установки на железнодорожном транспорте
Authors: Христян, Євген Васильович
Титаренко, Ігор Валерійович
Keywords: конструктивні схеми
теплообмінні апарати
залізничний транспорт
сушильні установки
конструктивные схемы
теплообменные аппараты
железнодорожный транспорт
сушильные установки
constructive schemes
heat exchangers
railway transport
drying plants
КТЕП
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Христян, Є. В. Теплотехнологічні процеси та установки на залізничному транспорті : навчальний посібник / Є. В. Христян, І. В. Титаренко. — Дніпропетровськ : Днiпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. — 269 с. — ISBN 978-966-8471-90-2. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У посібнику наведено відомості про конструктивні схеми й методики теплового та конструктивного розрахунків рекуперативних, регенеративних і змішувальних теплообмінних апаратів. Викладено основи роботи й розрахунку теплотехнологічного устаткування підприємств залізничного транспорту (мийних машин, сушильних установок та ін.), загальні відомості про його допоміжне обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту спеціальностей «Локомотивне господарство», «Вагонне господарство», «Теплоенергетика залізничного транспорту». Може бути корисним студентам інших ВНЗ спеціальності «Теплоенергетика», а також спеціалістам-теплотехнікам, що працюють як на залізничному транспорті, так і в інших галузях промисловості та транспорту.
RU: В пособии приведены сведения о конструктивных схемах и методики теплового и конструктивного расчетов рекуперативных, регенеративных и смесительных теплообменных аппаратов. Изложены основы работы и расчета теплотехнологического оборудования предприятий железнодорожного транспорта (моющих машин, сушильных установок и др.), Общие сведения о его вспомогательном оборудование. Для студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта специальностей «Локомотивное хозяйство», «Вагонное хозяйство», «Теплоэнергетика железнодорожного транспорта». Может быть полезно студентам других вузов специальности «Теплоэнергетика», а также специалистам-теплотехникам, работающих как на железнодорожном транспорте, так и в других отраслях промышленности и транспорта.
Description: І. Титаренко: ORCID 0000-0002-5692-0135
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4460
ISBN: 978-966-8471-90-2
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khrystian_ Tytarenko_textbook.pdfA fragment of text2,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.