Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4457
Title: Розробка програмного забезпечення для задачі формування та управління портфелем цінних паперів на основі двокритеріальної моделі
Other Titles: Разработка программного обеспечения для задачи формирования и управления портфелем ценных бумаг на основе двукритериальной модели
Authors: Послайко, Надія Іванівна
Серединський, М. Є.
Keywords: програмне забезпечення
управління портфелем
фінансові кошти
цінні папери
економічної діяльності
программное обеспечение
управление портфелем
финансовые средства
ценные бумаги
software
portfolio management
financial resources
securities
КПМ
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький університет управління та права, Хмельницький
Citation: Послайко, Н. І. Розробка програмного забезпечення для задачі формування та управління портфелем цінних паперів на основі двокритеріальної моделі / Н. І. Послайко, М. Є. Серединський // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : матеріалами ХV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 травня 2015 р.) / Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький, 2015. — С. 147-152.
Abstract: UK: Вирішення задачі портфельної оптимізації дозволяє фінансовим інститутам якнайкраще розподілити наявні фінансові кошти в цінні папери та зменшити ризик від помилкових рішень, прогнозувати результати економічної діяльності.
RU: Решение задачи портфельной оптимизации позволяет финансовым институтам лучше распределить имеющиеся финансовые средства в ценные бумаги и уменьшить риск от ошибочных решений, прогнозировать результаты экономической деятельности.
Description: Н. Послайко: ORCID 0000-0002-4160-5714
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4457
Appears in Collections:Cтатті КПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poslaiko.pdf134,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.