Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4444
Title: Архітектура комп’ютерів. Проектування інформаційно-керуючих систем на базі однокристальних ЕОМ. Ч. 1
Other Titles: Архитектура компьютеров. Проектирование информационно-управляющих систем на базе однокристальных ЭВМ. Ч. 1
Authors: Хмарський, Юрій Іванович
Keywords: розробка мікропроцесорних систем
проектування
комп’ютерні системи
мережі
мікропроцесорні системи
разработка микропроцессорных систем
проектирование
компьютерные системы
сети
микропроцессорные системы
development of microprocessor systems
designing
computer systems
networks
microprocessor systems
КЕОМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Хмарський, Ю. І. Архітектура комп’ютерів. Проектування інформаційно-керуючих систем на базі однокристальних ЕОМ: [препринт] : навчальний посібник у 2 ч. Ч. 1 / Ю. І. Хмарський. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 100 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник містить базові теоретичні відомості з основ розробки мікропроцесорних систем на початковій стадії проектування. Для студентів старших курсів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» які вивчають розділ «Проектування мікропроцесорних систем» курсу «Архітектура комп’ютерів».
RU: Учебное пособие содержит базовые теоретические сведения по основам разработки микропроцессорных систем на начальной стадии проектирования. Для студентов старших курсов специальности «Компьютерные системы и сети», которые изучают раздел «Проектирование микропроцессорных систем» курса «Архитектура компьютеров».
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4444
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook_Khmarskyi.pdfA fragment of text444,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.