Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4443
Title: Психологічна і психофізична підготовка як напрямок професійно-орієнтованого фізичного виховання студентів
Other Titles: Психологическая и психофизическая подготовка как направление профессионально-ориентованого физического воспитания студентов
Authors: Пічурін, Валерій Васильович
Пичурин, Валерий Васильевич
Pychuryn, Valery V.
Pichurin, Valeriy V.
Keywords: психофізична підготовка
психологічна і психофізична підготовка
психофизическая подготовка
психологическая и психофизическая подготовка
psycho-physical tгаіnіng
psychological аnd psychophysical tгaining
КФВ
Issue Date: 2015
Publisher: Роял Принт, Днепропетровск
Citation: Пічурін, В. В. Психологічна і психофізична підготовка як напрямок професійно-орієнтованог фізичного виховання студентів / В. В. Пічурін // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матер. Всеукр. наук. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — С. 230—232.
Abstract: UA: 1. Психологічна і психофізична підготовка студентів до професійної діяльності може здійснюватись в процесі фізичного виховання. її доцільно розглядати як частину фізичного виховання студентів спеціалізовану стосовно психологічних і психофізичних особливостей майбутньої професійної діяльності. 2. Психологічна і психофізична підготовка доповнює загальну і спеціальну фізичну підготовку та професійно-прикладну фізичну підготовку у фізичному вихованні студентів. З. Результатом психологічної і психофізичної підготовки має бути психологічна і психофізична готовність студента до професійної діяльності.
RU: 1. Психологическая и психофизическая подготовка студентов к профессиональной деятельности может осуществляться в процессе физического воспитания ее целесообразно рассматривать как часть физического воспитания студентов специализированную относительно психологических и психофизических особенностей будущей профессиональной деятельности. 2. Психологична и психофизическая подготовка дополняет общую и специальную физическую подготовку и профессионально-прикладную физическую подготовку в физическом воспитании студентов. 3. Результат психологической и психофизической подготовки должно быть психологическая и психофизическая готовность студента к профессиональной деятельности.
Description: В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4443
Appears in Collections:Статті КФВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pychuryn4.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.