Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4440
Title: Технології локальних мереж в інформаційних системах залізничного транспорту
Other Titles: Технологии локальных сетей в информационных системах железнодорожного транспорта
Authors: Пахомова, Вікторія Миколаївна
Keywords: технології
локальні мережі
інформаційні системи
залізничний транспорт
технологии
локальные сети
информационные системы
железнодорожный транспорт
technologies
local networks
information systems
railway transport
навчальний посібник
КЕОМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Пахомова, В. М. Технології локальних мереж в інформаційних системах залізничного транспорту: [препринт] : навчальний посібник / В. М. Пахомова. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 258 с. – ISBN 978-966-8471-54-4. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У навчальному посібнику детально розглядаються базові технології локальних мереж та можливість їх використання в інформаційних системах залізничного транспорту. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», магістрів, аспірантів та технічних спеціалістів, яким необхідні знання про фундаментальні принципи побудови складених комп’ютерних мереж на основі технологій локальних мереж.
RU: В учебном пособии подробно рассматриваются базовые технологии локальных сетей и возможность их использования в информационных системах железнодорожного транспорта. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 6.050102 «Компьютерная инженерия», магистров, аспирантов и технических специалистов, которым необходимы знания о фундаментальных принципах построения составных компьютерных сетей на основе технологий локальных сетей.
Description: В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4440
ISBN: 978-966-8471-54-4
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monohrafyya_Pakhomova.pdfА fragment of text1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.