Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4435
Title: Психологічна і психофізична специфіка роботи на залізничному транспорті як чинник змісту фізичного виховання у залізничних вузах
Other Titles: Психологическая и психофизическая специфика работы на железнодорожном транспорте как фактор содержания физического воспитания в железнодорожных вузах
Authors: Пічурін, Валерій Васильович
Пичурин, Валерий Васильевич
Pychuryn, Valery V.
Pichurin, Valeriy V.
Пічурін, Віктор
Пичурин, Виктор
Pychuryn, Viktor
Keywords: залізничний транспорт
фізичне виховання
професійні функції
психологічні особливості
психофізичні особливості
железнодорожный транспорт
физическое воспитание
профессиональные функции
психологические особенности
психофизические особенности
railvay transport
physical education
professional functions
psychological characteristics
psychological and physical features
КФВ
Issue Date: 2015
Publisher: Нова ідеологія, Дніпропетровськ
Citation: Пічурін, В. В. Психологічна і психофізична специфіка роботи на залізничному транспорті як чинник змісту фізичного виховання у залізничних вузах / В. В. Пічурін, В. Пічурін // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 2015) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — С. 265—269.
Abstract: UK: У статті представлено результати вивчення психологічних і психофізичних аспектів професійної діяльності на залізничному транспорті. Отримані результати можуть слугувати основою для вироблення критеріїв і вимог до студентів залізничних вузів, розробки ефективних методик формування психологічної психофізичної підготовленості до праці в процесі фізичного виховання.
RU: В статье представлены результаты изучения психологических и психофизических аспектов профессиональной деятельности на железнодорожном транспорти. Отримани результаты могут служить основой для выработки критериев и требований к студентам железнодорожных вузов, разработки эффективных методик формирования психологической психофизической подготовленности к работе в процессе физического воспитания.
EN: In the article shoving the results of the study of psychological and psychophysical aspects of professional work of the railway transport. The results can serve as а basis for the development of criteria and requirements to students of the railvay universities, develop effective methods of formation of psychological and psycho-physical fitness to procces in physical education.
Description: В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4435
Appears in Collections:Статті КФВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pychuryn.pdf2,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.