Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4335
Title: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку транспортного комплексу» (Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України)
Other Titles: Материалы IV Всеукраинской научно-практической конференции «Перспективы развития транспортного комплекса» (Проблемы управления, экономики, экологии и права по развитию транспортного комплекса Украины)
Keywords: розвиток транспортного комплексу
економіка
екологія
стратегічний розвиток
особливості державної політики
податкове регулювання
економічна та фінансова безпека
транспортна діяльность
засади формування системи
развитие транспортного комплекса
экономика
экология
стратегическое развитие
особенности государственной политики
налоговое регулирование
экономическая и финансовая безопасность
транспортная деятельность
основы формирования системы
transport complex development
economy
ecology
strategic development
features of public policy
fiscal regulation
economic and financial security
transport activities
bases of formation of system
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса
Abstract: UK: У збірник матеріалів включено тези доповідей, що представлені на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи розвитку транспортного комплексу» (Проблеми управління, економіки, екології та права розвитку транспортного комплексу України). У доповідях учасників конференції розглядаються актуальні проблеми стратегічного розвитку транспортного комплексу України, особливості державної політики, податкового регулювання, економічної та фінансової безпеки транспортної діяльності, стратегічні завдання розвитку її інвестиційно-інноваційної спрямованості, теоретико-методологічні засади формування системи екологічних стандартів та правового забезпечення діяльності підприємств транспорту, а також проблеми підготовки фахівців транспортної галузі.
RU: В сборник материалов включены тезисы докладов, представленных на VI Международной научно-практической конференции «Перспективы развития транспортного комплекса» (Проблемы управления, экономики, экологии и права развития транспортного комплекса Украины). В докладах участников конференции рассматриваются актуальные проблемы стратегического развития транспортного комплекса Украины, особенности государственной политики, налогового регулирования, экономической и финансовой безопасности транспортной деятельности, стратегические задачи развития ее инвестиционно-инновационной направленности, теоретико-методологические основы формирования системы экологических стандартов и правового обеспечения деятельности предприятий транспорта, а также проблемы подготовки специалистов транспортной отрасли.
Description: Перспективи розвитку транспортного комплексу (Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України) : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. кон., (5-6 листопада 2015 р.) / Ін-т проблем ринку та економ.-еколог. досліджень НАН України. — Одеса, 2015. — 133 с. — ISBN 978-966-02-67756-4
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4335
ISBN: 978-966-02-67756-4
Appears in Collections:ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ» (Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conference materials_2015.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.