Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4330
Title: Инновационные подходы к развитию техники и технологий. Кн. 2
Other Titles: Інноваційні підходи до розвитку техніки і технологій. Кн. 2
Authors: Егоров, Богдан Викторович
Єгоров, Богдан Вікторович
Yehorov, Bohdan V.
Косолапов, Анатолий Аркадьевич
Косолапов, Анатолій Аркадійович
Kosolapov, Anatoly A.
Kosolapov, Anatolii A.
Ткаченко, Оксана Борисовна
Ткаченко, Оксана Борисівна
Tkachenko, Oksana B.
Keywords: автоматизация принятия решений
геоинформационное картографирование
развития образовательного комплекса
инновации пищевых технологий
автоматизація прийняття рішень
геоінформаційне картографування
розвиток освітнього комплексу
інновації харчових технологій
automation of decision-making
geoinformation mapping
the development of educational complex
food technology innovation
КЕОМ
Issue Date: 2015
Publisher: Куприенко Сергей Васильевич, Одесса
Citation: Инновационные подходы к развитию техники и технологий : монография. Кн. 2 / Б. В. Егоров, А. А Косолапов, О. Б. Ткаченко [и др.]. – Одесса : Куприенко С. В., 2015. – 171 с. : табл., ил. – (Проект SWorld). – Наводиться фрагмент тексту. – ISBN 978-966-2769-66-1.
Abstract: RU: Монография содержит научные исследования авторов в области техники и технологий. Может быть полезна для инженеров, руководителей и других работников предприятий и организаций, а также преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.
UK: Монографія містить наукові дослідження авторів у галузі техніки і технологій. Може бути корисна для інженерів, керівників та інших працівників предпріятій і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів.
Description: А. Косолапов: ORCID: 0000-0001-8878-568X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4330
ISBN: 978-966-2769-66-1
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.