Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4329
Title: Автоматика теплових процесів
Other Titles: Автоматика тепловых процессов
Authors: Головчук, Андрій Федорович
Головчук, Андрей Федорович
Golovchuk, Andrey F.
Keywords: автоматичні регулятори теплових процесів
теплогенератори конденсаційного типу
енергозберігаючі теплогенератори
автоматические регуляторы тепловых процессов
теплогенераторы конденсационного типа
энергосберегающие теплогенераторы
automatic regulators of thermal processes
condensing heat generators
energy-efficient heat generators
КТЕП
Issue Date: 2015
Publisher: Днiпропетровський національний університет залізничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна
Abstract: UK: У навчальному посібнику розглянуті основи теорії автоматичного регулювання (АР), основні закони регулювання та методи аналізу стійкості систем автоматичного регулювання (САР), автоматичні регулятори теплових процесів, принципові та структурні схеми САР, а також системи автоматичного регулювання з контрольно-вимірювальними приладами сучасних енергозберігаючих теплогенераторів конденсаційного типу. Приводиться САР теплових двигунів та енергетичних установок і системи АР теплоенергетичних об'єктів енергетичних станцій. Навчальний посібник розрахований на студентів і спеціалістів Інженерно-технічного напряму.
RU: В учебном пособии рассмотрены основы теории автоматического регулирования (АР), основные законы регулирования и методы анализа устойчивости систем автоматического регулирования (САР), автоматические регуляторы тепловых процессов, принципиальные и структурные схемы САР, а также системы автоматического регулирования с контрольно-измерительными приборами современных энергосберегающих теплогенераторов конденсационного типа. Приводится САР тепловых двигателей и энергетических установок и системы АР теплоэнергетических объектов энергетических станций. Учебное пособие рассчитано на студентов и специалистов инженерно-технического направления.
Description: Головчук, А. Ф. Автоматика теплових процессів / А. Ф. Головчук // навчальний посібник — Д. : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. — 54 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 54. — Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4329
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovchuk_textbook.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.