Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4312
Title: Дослідження вимикаючої здатності комутаційного обладнання тягової підстанції при приєднанні сонячної електростанції
Other Titles: Исследование отключающей способности коммутационного оборудования тяговой подстанции при присоединении солнечной электростанции
Studying of the Breaking Capacity of Switching Equipment of Traction Substation upon Accession Solar Power Station
Authors: Прихода, Марина Сергіївна
Keywords: сонячна електростанція
електрифіковані залізниці
тягова підстанція
високовольтні вимикачі
термічна стійкість
динамічна стійкість
струми короткого замикання
солнечная электростанция
электрифицированные железные дороги
тяговая подстанция
высоковольтные выключатели
термическая устойчивость
динамическая устойчивость
токи короткого замыкани
solar power
electrified railways
traction substations
high-voltage switches
thermal stability
dynamic stability
short circuit currents
КІСЕ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Прихода М. С. Дослідження вимикаючої здатності комутаційного обладнання тягової підстанції при приєднанні сонячної електростанції. Електрифікація транспорту. 2015. № 9. С. 62–70. DOI: 10.15802/etr.v0i9.51727.
Abstract: UK: Дослідження вимикаючої здатності вимикачів тягових підстанцій при приєднанні СЕС та перевірка вже встановлених вимикачів на термічну та динамічну стійкість. Для вирішення поставленого завдання були використані основні рівняння стійкості вимикачів. Оцінка вимикаючої здатності обладнання здійснювалася в результаті аналізу розрахунків струмів короткого замикання підстанції. Внаслідок проведених досліджень було проведено розрахунок та проаналізовано термічну та динамічну стійкість вимикачів та надано висновки по спрацьовуванням вимикачів та максимальної потужності можливої приєднаної СЕС. Вперше проводилося дослідження вимикаючої здатності вимикачів тягових підстанцій при приєднанні СЕС до шин 10, 35, 110 та 27,5 кВ тягової підстанції.
RU: Исследования отключающей способности выключателей тяговых подстанций при присоединении СЭС и проверка уже установленных выключателей на термическую и динамическую устойчивость. Для решения поставленной задачи были использованы основные уравнения устойчивости выключателей. Оценка отключающей способности оборудования осуществлялась в результате анализа расчетов токов короткого замыкания подстанции. Вследствие проведенных исследований был проведен расчет и проанализированы термическую и динамическую устойчивость выключателей и предоставлены выводы по срабатыванием выключателей и максимальной мощности возможной присоединенной СЭС. Впервые проводилось исследование отключающей способности выключателей тяговых подстанций при присоединении СЭС к шинам 10, 35, 110 и 27,5 кВ тяговой подстанции.
EN: The breaking capacity of switch of traction substation upon accession solar power station will be studied. The existing switches will be checked for thermal and dynamic stability. Basic equations of stability switches were used for solving this problem. Estimation of the equipment breaking capacity was done like a result of the analyze of the calculation of short-circuit currents. As a result of the research, calculating and analyze of the thermal and dynamic stability of switches were done. Conclusions as compared of switches and the maximum power of the accession solar power station were received. The studying of the breaking capacity of switches of traction substations upon accession solar power station to the busline 10, 35, 110 and 27.5 kV of the traction substation was done for the first time.
Description: М. Прихода: ORCID 0000-0002-4122-3193
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4312
http://etr.diit.edu.ua/article/view/51727/47503
http://etr.diit.edu.ua/article/view/51727
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i9.51727
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 09 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf718,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.