Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4241
Title: Загальноіндоєвропейські міфоепічні мотиви в рефлексії української етнокультурної традиції
Other Titles: Общеиндоевропейской мифоэпическими мотивы в рефлексии Украинский этнокультурной традиции
Ancient lndo - European Mythological Motifs in Reflection of Ukrainian Folk Tradition
Authors: Поцелуйко, Андрій Богданович
Поцелуйко, Андрей Богданович
Potseluiko, Andriy B.
Keywords: міфоепічні мотиви
індоєвропейські народи
етап розвитку
мифоэпическими мотивы
индоевропейские народы
этап развития
mifoepichni motives
Indo-European peoples
stage of development
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2002
Publisher: Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка
Abstract: UK: Статтю присвячено темі вивчення дофілософських світоглядних уявлень стародавніх індоєвропейських народів. Дослідження опирається на методології сучасної порівняльної індоєвропейської міфології: зокрема на теорію трихатомічної соціофункціональної структури індоєвропейської ідеологіі (теорія Дюмезиля).
RU: Статья посвящена теме изучения предфилософских мировоззренческих представлений древних индоевропейских народов. Исследование базируется на методологиях современной сравнительной индоевропейской мифологии, в частности, на теории трихотомической социофункциональной структуры индоевропейской идеологии (теория Дюмезиля).
EN: The article is devoted to the topic of the exploration of pre-philosophical outlook of the ancient Indo-Europeans. This exploration is based on the methodologies of the modem comparative Indo-European mythology, namely on the theory of the trichotomic socio functional structure of the Indo-European ideology (Dumezil theory).
Description: Поцелуйко, А. Б. Загальноіндоєвропейські міфоепічні мотиви в рефлексії української етнокультурної традиції [Текст] / А. Б. Поцелуйко // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького пед. ун-ту імені Івана Франка. — Дрогобич, 2002. — № 6. — С. 104—113.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4241
Appears in Collections:Статті КГП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf16,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.