Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4222
Title: Перспективи розвитку транспортного туризму у західному регіоні
Other Titles: Перспективы развития транспортного туризма в западном регионе
Prospects for Tourism Transport in Western Region
Authors: Орловська, Олександра Володимирівна
Keywords: транспорт
економічний розвиток
туристична інфраструктура
экономическое развитие
туристическая инфраструктура
transportation
economic development
tourism infrastructure
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2013
Publisher: Львівський інститут економіки і туризму, Львів
Citation: Орловська, О. В. Перспективи розвитку транспортного туризму у Західному регіоні / О. В. Орловська // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід (Львів, 25-26 квітня 2013р.) : зб. матер. наук.-практ. конф. / Міністерство освіти та науки, Львівський інститут економіки і туризму, Департамент міжнародного співробітництва та туризму. – Львів, 2013. – С. 213–216.
Abstract: UK: З переходом України до ринкових відносин, особливого значення набуває роль транспортної складової у розвитку регіону. З чотирьох видів свобод, що дає ринкова економіка, одна з них – транспорт, що забезпечує переміщення населення. Це забезпечує просторову міграцію населення, обмін культурними цінностями, підвищує рівень розвитку виробничого сектора. В свою чергу, розвиток транспорту на національному та міжнародному рівні, розбудова транспортних коридорів, сприяє економічному розвитку всіх галузей економіки, особливо туристичної індустрії.
RU: В период перехода Украины к рыночным отношениям, особенно важна роль транспортной составляющей в развитии региона. Из четырёх видов свобод, которые даёт рыночная экономика, одна из них – транспорт, который обеспечивает перемещение населения. Это обеспечивает пространственную миграцию населения, обмен культурными ценностями, повышает уровень развития производственного сектора. В свою очередь, развитие транспорта на национальном и международном уровне, строительство транспортных корридоров, оказывает влияние на экономическое развитие всех отраслей экономики, особенно туристической индустрии.
EN: With the transition of Ukraine to a market economy, the role of the transport component in the development of the region. Of the four types of freedoms that gives a market economy, and one of them is the transportation of the population. This provides a spatial population migration, cultural exchange, increases the level of development of the productive sector. In turn, the development of transport on a national and international level, the development of transport corridors, contributes to the economic development of all sectors of the economy, especially the tourism industry.
Description: О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4222
Appears in Collections:Статті КГСЕП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turyzm1.pdf7,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.