Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4148
Title: Фінансовий облік 2 (робочий зошит)
Other Titles: Финансовый учет 2 (рабочая тетрадь)
Authors: Атамас, Петро Йосипович
Лисиченко, О. О.
П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Пінчук, Олена Петрівна
Keywords: навички студентів
розвиток професійних знань
майбутні фахівці
економічний профіль
навыки студентов
развитие профессиональных знаний
будущие специалисты
экономический профиль
skills of students
the development of professional knowledge
future professionals
economic profile
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Citation: Фінансовий облік 2 : навчальний посібник (робочий зошит] / П. Й. Атамас, О. О. Лисиченко, Г. С. П'ятигорець, О. П. Пінчук. – Дніпропетровськ : Університет Альфреда Нобеля, 2015. — 148 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник «Фінансовий облік 2» у формі робочого зошита призначено для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Навчальний посібник розроблено для закріплення практичних умінь та навичок студентів, отриманих при вивченні навчальної дисципліни «Фінансовий облік 2». Його зміст спрямовано на розвиток професійних знань майбутніх фахівців та формування в них професійно значущих якостей. Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю.
RU: Учебное пособие «Финансовый учет 2» в форме рабочей тетради предназначено для студентов специальности «Учет и аудит» высших учебных заведений. Учебное пособие предназначено для закрепления практических умений и навыков студентов, полученных при изучении учебной дисциплины «Финансовый учет 2». Его содержание направлено на развитие профессиональных знаний будущих специалистов и формирования у них профессионально значимых качеств. Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений экономического профиля.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4148
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Статті КУЕР
Інші праці КОіО ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook.pdf8,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.