Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4141
Title: Нарисна геометрія (короткий курс з навчальними контрольними тестами)
Other Titles: Начертательная геометрия (краткий курс с учебными контрольными тестами)
Authors: Краснюк, Андрій Віталійович
Краснюк, Андрей Витальевич
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
Малий, Анатолій Данилович
Малый, Анатолий Данилович
Malyi, Anatolii D.
Попудняк, Юрій Якович
Попудняк, Юрий Яковлевич
Popudniak, Yurii Ya.
Щербак, Андрій Святославович
Щербак, Андрей Святославович
Shcherbak, Andriy S.
Keywords: елементарна нарисна геометрія
комплексні рисунки точок
прямі
площина
многогранні та криві поверхні
проекції
розгортки поверхонь
элементарная начертательная геометрия
комплексные рисунки точек
прямые
плоскость
многогранные и кривые поверхности
проекции
развертки поверхностей
elementary descriptive geometry
complex patterns of points
direct
plane
multifaceted and curved surfaces
projection
sweep surfaces
КГ
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ «Акцент ПП», Днепропетровск
Citation: Нарисна геометрія (короткий курс з навчальними контрольними тестами) : посібник [Текст] / А. В. Краснюк, А. Д. Малий, Ю. Я. Попудняк, А. С. Щербак. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, «Акцент ПП», 2014. – 153 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: В посібнику викладено основні теоретичні положення елементарної нарисної геометрії. Розглянуто комплексні рисунки точок, прямих, площин, многогранних та кривих поверхонь, способи перетворення проекцій, розгортки поверхонь. Після кожного розділу наведено велику кількість навчальних контрольних тестів, що сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу при самостійному вивченню нарисної геометрії. Призначений для студентів усіх спеціальностей очної та дистанційної форм навчання.
RU: В пособии изложены основные теоретические положения элементарной начертательной геометрии. Рассмотрены комплексные рисунки точек, прямых, плоскостей, многогранных и кривых поверхностей, способы преобразования проекций, развертки поверхностей. После каждого раздела приведено большое количество учебных контрольных тестов, что будет способствовать лучшему усвоению теоретического материала при самостоятельном изучении начертательной геометрии. Предназначено для студентов всех специальностей очной и дистанционной форм обучения.
Description: А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992, А. Щербак: ORCID 0000-0003-1340-0284, А. Малий: ORCID 0000-0002-2710-7532, Ю. Попудняк: ORCID 0000-0002-1383-9863
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4141
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook.pdf818,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.