Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4098
Title: Технологія механічної обробки металевих матеріалів
Other Titles: Технология механической обработки металлических материалов
Authors: Вакуленко, Ігор Олексійович
Кадильникова, Т. М.
Пройдак, Світлана Вікторівна
Keywords: технологічний ланцюг
механічна обробка
ремонтні підприємства залізничного транспорту
види виробництв
точність обробки
маршрутні схеми
методи і засоби в машинобудуванні
технологическая цепочка
механическая обработка
ремонтные предприятия железнодорожного транспорта
виды производств
точность обработки
маршрутные схемы
методы и средства в машиностроении
technological chain
mechanical restoration
repair enterprises of railway transport
types of production
accuracy
routing scheme
methods and means in mechanical
КТМ
Issue Date: 2014
Publisher: ПФ «Стандарт-Сервіс», Дніпропетровськ
Citation: Вакуленко, І. О. Технологія механічної обробки металевих матеріалів : навчальний посібник / І. О. Вакуленко, Т. М. Кадильникова, С. В. Пройдак. – Дніпропетровськ : ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014. – 176 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: В навчальному посібнику розглядаються питання технологічного ланцюга механічної обробки, що може бути корисним для ремонтних підприємств залізничного транспорту. Надаються основні поняття про види виробництв, точність обробки, маршрутні схеми, методи і засоби в машинобудуванні. Наведені відомості про новітні досягнення інформаційних технологій в розробці програмних продуктів для верстатів з числовим програмним керуванням. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів для поглибленого вивчення питань стосовно типового технологічного процесу, якому притаманні єдність змісту і послідовність операцій при проведенні ремонтних робіт з використанням механічної обробки.
RU: В учебном пособии рассматриваются вопросы технологической цепи механической обработки, что может быть полезным для ремонтных предприятий железнодорожного транспорта. Предоставляются основные понятия о видах производств, точность обработки, маршрутные схемы, методы и средства в машиностроении. Приведенные сведения о новейших достижениях информационных технологий в разработке программных продуктов для станков с числовым программным управлением. Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений для углубленного изучения вопросов по типовому технологическому процессу, которому присущи единство содержания и последовательность операций при проведении ремонтных работ с использованием механической обработки.
Description: І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; С. Пройдак: ORCID 0000-0003-2439-3657
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4098
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook.pdfфрагмент тексту1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.