Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4094
Title: Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації
Other Titles: Философские аспекты социокультурных исследований в условиях глобализации
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Пшинько, Александр Николаевич
Pshinko, Aleksandr N.
Pshynko, Oleksandr M.
Власова, Тетяна Іванівна
Власова, Татьяна Ивановна
Vlasova, Tetiana I.
Vlasova, Tatyana I.
Keywords: глобалізаційні процеси
суспільне життя
парадигми наукового мислення
гендерні дослідження
глобализационные процессы
общественная жизнь
парадигмы научного мышления
гендерные исследования
globalization processes
public life
the paradigm of scientific thinking
gender studies
КФП
Issue Date: 2014
Publisher: Маковецький Ю. В., Дніпропетровськ
Abstract: UK: Монографія присвячена загально теоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичні парадигми наукового мислення у нашій країні та за ії кордонами. Три розділи монографії представляють різні аспекти цієї теми: «Людина і світова глобалізація», «Формування проблемного поля сучасних гендерних досліджень», «Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві». Монографія розрахована на наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, на аспірантів та студентів старших курсів, філософів, соціологів, політологів, спеціалістів у різних галузях гуманітарних наук.
RU: Монография посвящена обще теоретическим проблемам глобализационных процессов, которые меняют традиционные устои общественной жизни и привычные парадигмы научного мышления в нашей стране и за ее границами. Три раздела монографии представляют различные аспекты этой темы: «Человек и мировая глобализация», «Формирование проблемного поля современных гендерных исследований», «Проблемы образования в современном инновационном обществе». Монография рассчитана на научных сотрудников и преподавателей высших учебных заведений, на аспирантов и студентов старших курсов, философов, социологов, политологов, специалистов в различных областях гуманитарных наук.
Description: Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації : монографія / За наук. ред. Пшінька О. М., Власової Т. І. ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д. : Маковецький Ю. В., 2014. — 240 с. — ISBN 978-966-1507-54-7.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4094
ISBN: 978-966-1507-54-7
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdf6,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.