Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4087
Title: Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі
Other Titles: Эксплуатационная работа железнодорожных станций: примеры и задачи
The Operational Work of Railway Stations: Examples and Objectives
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Коробйова, Руслана Геннадіївна
Левицький, Ілля Юхимович
Лашков, Олександр Васильович
Keywords: організація маневрової роботи станцій
маневрові операції
обслуговування поїздів і вагонів на станціях
практичні розрахунки
организация маневровой работы станций
маневровые операции
обслуживание поездов и вагонов на станциях
практические расчеты
organization shunting stations
shunting operations
train and car service stations
practical calculations
КУЕР
НДЧ
Issue Date: 2014
Publisher: ПФ «Стандарт-Сервіс»
Citation: Експлутаційна робота заілізничних станцій: приклади та задачі : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова І. Ю. Левицький, О. В. Лашков // ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дн-вськ : Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014. — 108 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 104. — ISBN 978-966-97463-0-6.
Abstract: UK: В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Управління експлуатаційною роботою».
RU: В учебном пособии изложены теоретические сведения по организации маневровой работы станций, нормирование продолжительности маневровых операций, разработки технологии обслуживания поездов и вагонов на станциях, а также примеры выполнения практических расчетов. Предназначен для выполнения практических и самостоятельных работ, курсового и дипломного проектирования студентами, обучающимися в высших учебных заведениях по направлению «Транспортные технологии» и изучающих дисциплину «Управление эксплуатационной работой».
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350, Р. Коробйова: ORCID 0000-0002-6424-1079, О. Лашков: ORCID 0000-0001-7380-987X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4087
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shunting.pdf10,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.