Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4087
Title: Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі
Other Titles: Эксплуатационная работа железнодорожных станций: примеры и задачи
The Operational Work of Railway Stations: Examples and Objectives
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Kozachenko, Dmytro M.
Kozachenko, Dmitriy N.
Коробйова, Руслана Геннадіївна
Коробьева, Руслана Геннадиевна
Korobyova, Ruslana G.
Левицький, Ілля Юхимович
Левицкий, Илья Ефимович
Levitsky, Illya E.
Лашков, Олександр Васильович
Лашков, Александр Васильевич
Lashkov, Oleksandr V.
Keywords: організація маневрової роботи станцій
маневрові операції
обслуговування поїздів і вагонів на станціях
практичні розрахунки
организация маневровой работы станций
маневровые операции
обслуживание поездов и вагонов на станциях
практические расчеты
organization shunting stations
shunting operations
train and car service stations
practical calculations
КУЕР
НДЧ
Issue Date: 2014
Publisher: ПФ «Стандарт-Сервіс»
Citation: Експлутаційна робота заілізничних станцій: приклади та задачі : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова І. Ю. Левицький, О. В. Лашков // ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дн-вськ : Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014. — 108 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 104. — ISBN 978-966-97463-0-6.
Abstract: UK: В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Управління експлуатаційною роботою».
RU: В учебном пособии изложены теоретические сведения по организации маневровой работы станций, нормирование продолжительности маневровых операций, разработки технологии обслуживания поездов и вагонов на станциях, а также примеры выполнения практических расчетов. Предназначен для выполнения практических и самостоятельных работ, курсового и дипломного проектирования студентами, обучающимися в высших учебных заведениях по направлению «Транспортные технологии» и изучающих дисциплину «Управление эксплуатационной работой».
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350, Р. Коробйова: ORCID 0000-0002-6424-1079, О. Лашков: ORCID 0000-0001-7380-987X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4087
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shunting.pdf10,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.