Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4085
Title: Підйомно-транспортні машини
Other Titles: Подъемно-транспортные машины
Authors: Кобець, Анатолій Степанович
Дирда, Віталій Ілларіонович
Козуб, Юрій Гордійович
Ракша, Сергій Васильович
Овчаренко, Юрій Миколайович
Пугач, Андрій Миколайович
Рижков, Ігop Євгенович
Черній, Олександр Анатолійович
Цаніді, Іван Миколайович
Keywords: вантажопідйомні, транспортуючи і навантажувальні машини
рейковий і безрейковий транспорт
механізми
механізація і автоматизація робіт
грузоподъемные, транспортирующие и погрузочные машины
рельсовый и безрельсовый транспорт
механизмы
механизация и автоматизация работ
lifting, transporting and loading machines
rail and trackless transport
mechanisms
mechanization and automation of work
КПММ
Issue Date: 2014
Publisher: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ
Citation: Підйомно-транспортні машини : підручник / А. С. Кобець, В. І. Дирда, Ю. Г. Козуб, С. В. Ракша та ін. : за ред. проф. А. С. Кобця та В. І. Дирди. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. - 218 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Викладено сучасні теорію і методи розрахунку вантажопідйомних, транспортуючих і навантажувальних машин; рейкового і безрейкового транспорту; машин і механізмів для механізації і автоматизації робіт у складах і сховищах. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка», «Професійна освіта».
RU: Изложены современные теории методы расчета грузоподъемных, транспортирующих и погрузочных машин; рельсового и безрельсового транспорта; машин и механизмов для механизации и автоматизации работ в складах и хранилищах. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Инженерная механика», «Профессиональное образование».
Description: С. Ракша: ORCID 0000-0002-4118-1341
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4085
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КПММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binder1.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.