Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4085
Title: Підйомно-транспортні машини
Other Titles: Подъемно-транспортные машины
Authors: Кобець, Анатолій Степанович
Кобец, Анатолий Степанович
Kobets, Anatolii S.
Дирда, Віталій Ілларіонович
Дырда, Виталий Илларионович
Dyrda, Vitalii I.
Козуб, Юрій Гордійович
Козуб, Юрий Гордеевич
Kozub, Yurii H.
Ракша, Сергій Васильович
Ракша, Сергей Васильевич
Raksha, Sergiy V.
Овчаренко, Юрій Миколайович
Овчаренко, Юрий Николаевич
Ovcharenko, Yurii M.
Пугач, Андрій Миколайович
Пугач, Андрей Николаевич
Puhach, Andrii M.
Рижков, Ігop Євгенович
Рыжков, Игop Евгеньевич
Ryzhkov, Ihop Ye.
Черній, Олександр Анатолійович
Черний, Александр Анатольевич
Chernii, Oleksandr A.
Цаніді, Іван Миколайович
Цаниди, Иван Николаевич
Tsanidi, Ivan M.
Keywords: вантажопідйомні, транспортуючи і навантажувальні машини
рейковий і безрейковий транспорт
механізми
механізація і автоматизація робіт
грузоподъемные, транспортирующие и погрузочные машины
рельсовый и безрельсовый транспорт
механизмы
механизация и автоматизация работ
lifting, transporting and loading machines
rail and trackless transport
mechanisms
mechanization and automation of work
КПММ
Issue Date: 2014
Publisher: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract: UK: Викладено сучасні теорію і методи розрахунку вантажопідйомних, транспортуючих і навантажувальних машин; рейкового і безрейкового транспорту; машин і механізмів для механізації і автоматизації робіт у складах і сховищах. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка», «Професійна освіта».
RU: Изложены современные теории методы расчета грузоподъемных, транспортирующих и погрузочных машин; рельсового и безрельсового транспорта; машин и механизмов для механизации и автоматизации работ в складах и хранилищах. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Инженерная механика», «Профессиональное образование».
Description: Підйомно-транспортні машини : підручник / А. С. Кобець, В. І. Дирда, Ю. Г. Козуб, С. В. Ракша та ін. : за ред. проф. А. С. Кобця та В. І. Дирди. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. - 218 с. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4085
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КПММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binder1.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.