Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4076
Title: Теорія електричної тяги. Том 1
Other Titles: Теория электрической тяги. Том 1
Authors: Гетьман, Геннадій Кузьмич
Keywords: теорія електричної тяги
теорія руху поїзда
сили тяги та гальмування
сили опору руху
теория электрической тяги
теория движения поезда
силы тяги и торможения
силы сопротивления движения
theory of electric traction
the theory of the train
traction and braking
resistance force
КЕСЗ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ТОВ «Акцент ПП»
Citation: Гетьман, Г. К. Теорія електричної тяги [Текст] : підручник у 2 т. Т. 1 / Г. К. Гетьман. — Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. — 580 с. Затв. МОН України. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У Т. 1 підручника розглянуто основні питання теорії електричної тяги: теорія руху поїзда, умови реалізації сил тяги та гальмування, cили опору руху, характеристики тягового режиму і режиму гальмування тягових засобів існуючих систем електричної тяги. Книга розрахована на студентів спеціальності «Електричний транспорт», а також інженерно-технічних працівників підприємств, які здійснюють розробку, створення й експлуатацію тягових засобів електричного транспорту.
RU: В Т. 1 учебника рассмотрены основные вопросы теории электрической тяги: теория движения поезда, условия реализации сил тяги и торможения, силы сопротивления движению, характеристики тягового режима и режима торможения тяговых средств существующих систем электрической тяги. Книга рассчитана на студентов специальности «Электрический транспорт», а также инженерно-технических работников предприятий, осуществляющих разработку, создание и эксплуатацию тяговых средств электрического транспорта.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4076
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕРС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook.pdfТом 116,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.