Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4023
Title: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы IV Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the IV International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: філософія
рефлексія
філософія науки та техніки
філософські проблеми мови
епоха постмодерну
ґендерні дослідження
философия
рефлексия
философия науки и техники
философские проблемы языка
эпоха постмодерна
гендерные исследования
philosophy
reflection
philosophy of science and technology
philosophical problems of language
postmodern era
gender studies
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріали 4-ої міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 16-17 квітня 2015 року в м. Дніпропетровську, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материалы 4-ой международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 16-17 апреля 2015 году в г. Днепропетровске, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их привнесения и рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Description: Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (16.04 – 17.04.2015) / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — Д. : Видавництво ДНУЗТ, 2015. —112 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4023
Appears in Collections:IV Міжнародна наукова конференція «АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Інші праці КФC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference AMPhR.pdf3,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.