Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4014
Title: Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості
Other Titles: Методические аспекты формирования и оценки зоны безубыточности
Methodological Aspects of Evaluation and Areas Break-Even Analysis
Authors: Чимшит, Сергій Іванович
Чимшит, Сергей Иванович
Chymshyt, Serhii I.
Грабовський, Ігор
Grabovskiy, Igor
Keywords: CVP-аналіз
постійні витрати
змінні витрати
собівартість продукції
маржинальний дохід
чистий дохід
точка беззбитковості
зона беззбитковості
CVP-анализ
постоянные затраты
переменные затраты
себестоимость продукции
маржинальный доход
чистый доход
точка безубыточности
зона безубыточности
CVP-analysistheory
fixed costs
indirect costs
break-even point
cost of production
net profitmarginal income
the lower the break-even point
КФЕБ
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Citation: Чимшит, С. І. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості / С. І. Чимшит, І. Грабовський // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 3 (46). – С. 155–170.
Abstract: UK: Описано результати дослідження теорії CVP-аналізу. Розглянуто базові положення цієї теорії та визначено основні методологічні недоліки. Запропоновано новий методичний підхід щодо визначення зони беззбитковості, яка забезпечує більш високу достовірність результатів дослідження відносно до традиційного способу визначення точки беззбитковості.
RU: Описаны результаты исследования теории CVP-анализа. Рассмотрены основные положения этой теории и определены основные методологические недостатки. Предложен новый методический подход к определению зоны безубыточности, которая обеспечивает более высокую достоверность результатов исследования по отношению к традиционному способу определения точки безубыточности.
EN: This article describes the results of a study of CVP-analysistheory. Basic tenets of the theory were examined and basic methodological shortcomings were defined.
Description: С. Чимшит: ORCID 0000-0002-0861-2226
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4014
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chymshyt_Grabovskiy.pdf251,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.