Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3979
Title: Економіка залізничного транспорту
Other Titles: Экономика железнодорожного транспорта
Economics of Railway Transport
Authors: Кулаєв, Юрій Федорович
Кулаев, Юрий Федорович
Kulaiev, Yurii F.
Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Гненний, Микола Васильович
Гненный, Николай Васильевич
Gnennyi, Mykola V.
Keywords: залізничний транспорт
економіка України
економічна діяльность
железнодорожный транспорт
экономика Украины
экономическая деятельности
railway transport
Ukraine's economy
economic activity
КОАІВ
КЕМ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Abstract: UK: У підручнику послідовно розкрито питання ролі залізничного транспорту для економіки України, описано його організаційні структури управління, а також методологічні, організаційні та правові основи економічної діяльності, основні напрямки й особливості розвитку та реформування цієї галузі. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також працівників Укрзалізниці, компаній, фірм, установ та організацій, що займаються залізничною діяльністю.
RU: В учебнике последовательно раскрыты вопросы роли железнодорожного транспорта для экономики Украины, описано его организационные структуры управления, а также методологические, организационные и правовые основы экономической деятельности, основные направления и особенности развития и реформирования этой отрасли. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, а также работников Укрзализныцы, компаний, фирм, учреждений и организаций, занимающихся железнодорожной деятельностью.
Description: Економіка залізничного транспорту [Текст]: підручник / за ред. Ю. Ф. Кулаєва, Ю. С. Бараша, М. В. Гненного. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2014. - 480 с. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3979
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕМ
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook.pdf872,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.