Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3955
Title: Дослідження вимог Європейського Союзу щодо опису залізничної інфраструктури
Other Titles: Исследование требований Европейского союза по описанию железнодорожной инфраструктуры
Requirements Research of the European Union Relative to the Inventory of Railway Infrastructure
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Мямлін, Сергій Віталійович
Козаченко, Дмитро Миколайович
Алейник, Віталій Самійлович
Тревогін, Ігор Іванович
Keywords: інтероперабельність
TSI
стандарти
інфраструктура залізничного транспорту
интероперабельность
стандарты
инфраструктура железнодорожного транспорта
interoperability
standards
railway infrastructure
КУПББМ
КВВГ
НДЧ
Issue Date: 2015
Publisher: Центр інформації транспорту України; ТОВ Цифрова типографія, Харків
Citation: Дослідження вимог Європейського Союзу щодо опису залізничної інфраструктури / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Д. М. Козаченко, В. С. Алейнік, І. І. Тревогін // Українські залізниці. – 2015. – № 5-6 (23-24). – С. 46–51.(23-24). – С. 46–51.
Abstract: UK: Стратегічним напрямком розвитку України є адаптація її нормативно-правової бази до законодавства Європейського Союзу з метою досягнення відповідності правової системи України Acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що ставляться Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього
RU: Стратегическим направлением развития Украины является адаптация ее нормативно-правовой базы к законодательству Европейского cоюза с целью достижения соответствия правовой системы Украины Acquis communautaire с учетом критериев, устанавливаемых Европейским cоюзом для государств, которые намерены вступить в него.
EN: Strategic direction of Ukraine's development is adaptation of its legal framework to the legislation of the European Union in order to achieve amenability of legal framework system of Ukraine Acquis communautaire against the criteria that places by the European Union to the States that intended to joint the European Union.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3955
ISSN: 2311-1380
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті НДЧ
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UZ2015_5_6.pdf4,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.