Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3942
Title: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Other Titles: Повышение эффективности производства и использования энергетических ресурсов
Authors: Бітюков, Сергій Дмитрович
Сиченко, Віктор Григорович
Кузнецов, Валерій Геннадійович
Keywords: ПЕР
енергозбереження
регулювання напруги
режими електроспоживання
АСКОЕ
ТЭР
энергосбережения
регулирование напряжения
режимы электропотребления
АСКУЭ
Energy resources
energy efficiency
voltage regulation
power consumption modes
AMR
КІСЕ
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ Рухомий склад, Харків
Citation: Бітюков, С. Д. Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів / С. Д. Бітюков, В. Г. Сиченко, В. Г. Кузнецов // Українські залізниці. – 2014. – № 8(14). – С. 51–53.
Abstract: UK: Визначені резерви у системах електропостачання залізниць для зниження втрат потужності за рахунок впровадження раціональних режимів системи тягового електропостачання. Запропонована цільова функція для завдання управління режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту, що відрізняється врахуванням залежності тарифу за спожиту електроенергію від часу, а також урахуванням надійності перемикальних пристроїв, трансформаторів та опор контактної мережі. Експериментально доведено, що на основі математичної моделі із застосуванням інформації від АСКОЕ можна вирішувати завдання з управління режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту.
RU: Определены резервы в системах электроснабжения железных дорог для снижения потерь мощности за счет внедрения рациональных режимов системы тягового электроснабжения. Предложенная целевая функция для задачи управления режимами системы электроснабжения электрифицированного транспорта, отличающийся учетом зависимости тарифа за потребленную электроэнергию от времени, а также учетом надежности переключающих устройств, трансформаторов и опор контактной сети. Экспериментально доказано, что на основе математической модели с использованием информации от АСКУЭ можно решать задачи по управлению режимами системы электроснабжения электрифицированного транспорта.
Description: В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, В. Кузнецов: ORCID 0000-0003-4165-1056
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3942
Appears in Collections:Статті КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bitukov_Sichenko_Kuznetsov.pdf261,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.