Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3929
Title: Дослідження ефективності роботи системи електропостачання на ділянці Л-В при стабілізації напруги 3,3 кВ
Other Titles: Исследование эффективности работы системы электроснабжения на участке Л-В при стабилизации напряжения 3,3 кВ
Research Performance Power Supply Systems at the Distance L–V at Voltage Stabilization 3,3 kV
Authors: Ляшук, Віталій Михайлович
Ляшук, Виталий Михайлович
Liashuk, Vitalii M.
Lyashuk, Vitaliy M.
Грудзур, Михайло Михайлович
Грудзур, Михаил Михайлович
Hrudzur, Mykhailo M.
Keywords: стабілізація напруги постійного струму
тягова підстанція електричного транспорту
стабілізатор напруги
автотрансформатор
IGBT транзистор
стабилизация напряжения постоянного тока
тяговая подстанция электрического транспорта
стабилизатор напряжения
DC voltage stabilization
traction substation electric transport
voltage stabilization
autotransformer
IGBT transistor
КІСЕ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Ляшук, В. М. Дослідження ефективності роботи системи електропостачання на ділянці Л - В при стабілізації напруги 3,3 кв / В. М. Ляшук, М. М. Грудзур // Електрифікація транспорту. – 2014. – № 7. – С. 32–38. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/etr.v0i7.42296.
Abstract: UK: В даний час зменшення втрат електроенергії в тягової мережі електрифікованих залізниць шляхом стабілізації напруги в контактній мережі є однією з важливих проблем, які сьогодні успішно вирішуються в тягових мережах міського електротранспорту при незначних токах навантаження. Тому створення перетворювачів (стабілізаторів) напруги з великими струмовими навантаженнями є суттєвою проблемою. У статті розглядається питання використання методу стабілізації напруги постійного струму з використанням ланки високої частоти в тягових підстанціях електричного транспорту, наводиться опис і принцип роботи стабілізатора напруги. Внаслідок використання приладів з вбудованими зворотними швидкодіючими діодами стає особливо кращим при розробці інверторів. У цьому випадку необхідне число силових напівпровідникових компонентів зменшується на 50% в порівнянні з використанням IGBT і діодів у вигляді окремих елементів.
RU: В настоящее время уменьшение потерь электроэнергии в тяговой сети электрифицированных железных дорог путем стабилизации напряжения в контактной сети является одной из важных проблем, которые сегодня успешно решаются в тяговых сетях городского электротранспорта при незначительных токах нагрузки. Поэтому создания преобразователей (стабилизаторов) напряжения с большими токовыми нагрузками является существенной проблемой. В статье рассматривается вопрос использования метода стабилизации напряжения постоянного тока с использованием звена высокой частоты в тяговых подстанциях электрического транспорта, приводится описание и принцип работы стабилизатора напряжения. Вследствие использования приборов со встроенными обратными быстродействующими диодами становится особенно предпочтительным при разработке инверторов. В этом случае необходимое число силовых полупроводниковых компонентов уменьшается на 50 % по сравнению с использованием IGBT и диодов в виде отдельных элементов.
EN: Currently, reduction of electricity losses in traction network of electrified railways by stabilizing the voltage in the contact network is one of the important problems that are successfully solved in urban electric traction networks at low currents navantazhennya. Besides creating converters (stabilizers) voltage high current loads is a significant problem. The article discusses the use of the method of stabilizing the DC voltage level using high frequency electric transport traction substations, a description and the PRINCIPLE of the voltage regulator . Due to the use of devices with built-in high-speed reverse diode is particularly advantageous in the development of inverters. In this case, the required number of power semiconductor components are reduced by 50 % as compared with the IGBT and the diodes in the form of individual elements.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3929
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42296/38819
http://etr.diit.edu.ua/article/view/42296
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i7.42296
Appears in Collections:Статті КІСЕ
№ 07 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ляшук.pdf1,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.