Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3887
Title: Методика оцінки перспективності юних футболістів
Other Titles: Методика оценки перспективности юных футболистов
Methodology of Estimation of Perspective of Young Footballers
Authors: Дутко, Тарас Романович
Keywords: тести
швидкість
спритність
підготовленість
здібності
тесты
быстрота
ловкость
подготовленность
способность
tests
speed
adroitness
preparations
ability
КФВ
Issue Date: 2014
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Дутко, Т. Р. Методика оцінки перспективності юних футболістів / Т. Р. Дутко: [препринт] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 10 (51). – C. 43–49.
Abstract: UK: У статті представлена методика оцінки перспективності юних футболістів по ефективності їх попередньої підготовки. Науково обґрунтовано методика навчання технічним прийомам у футболі учнів ДЮСШ, визначена мотивація і інформативні показники в навчанні руховим умінь юних спортсменів 10-12 років, створений алгоритм навчання технічним прийомам і на цій основі розроблена методика диференційованого визначення перспективності юних футболістів в процесі зайняття футболом.
RU: В статье представлена методика оценки перспективности юных футболистов по эффективности их предшествуюшей подготовки. Научно обоснована методика обучения техническим приёмам в футболе учеников ДЮСШ, определена мотивация и информативные показатели в обучении двигательных умений юных спортсменов 10-12 лет, создан алгоритм обучения техническим приёмам и на этой основе разработана методика дифференцированного определение перспективности юных футболистов в процессе занятия футболом.
EN: In the article methodology of estimation of perspective of young footballers is presented on efficiency of their preceding preparation. Methodology of educating to the technical receptions is scientifically reasonable in football of students of ДЮСШ, motivation and informing indexes are certain in educating motive abilities of young sportsmen 10-12, the algorithm of educating to the technical receptions is created and on this basis methodology of the differentiated determination of perspective of young footballers is worked out in the process of engading in football.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3887
Appears in Collections:Статті КФВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Дутко.pdf444,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.