Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3885
Title: Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти (препринт)
Инновационные и традиционные технологии обучения в условиях информатизации образования (препринт)
Other Titles: Innovative Technologies and Traditional Training in Information Education (preprint)
Authors: Євсєєва, Галина Петрівна
Бабенко, Валентина Андріївна
Keywords: навчання
застосування інноваційних технологій
обучение
применение инновационных технологий
teaching
use of innovative technologies
КУ
Issue Date: 2015
Publisher: НУХТ, Київ
Citation: Євсєєва, Г. П. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти : [препринт] / Г. П. Євсєєва, В. А. Бабенко // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : Матеріали статей міжнародної наукової конференції, Київ, 17-18 березня 2015 р. – Київ: НУХТ, 2015. – С.162–169.
Abstract: UK: Успіх новітніх методів навчання може бути досягнутий завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з традиційними. Але застосування інноваційних технологій потребує компетентності викладачів, набуття ними досвіду практичної діяльності у сфері освоєння новітніх технологій.
RU: Успех новейших методов обучения может быть достигнут благодаря сочетанию современных технических средств обучения с традиционными. Но применение инновационных технологий требует компетентности преподавателей, приобретение ими опыта практической деятельности в сфере освоения новейших технологий.
EN: The success of new training methods may be achieved through a combination of modern technology with traditional teaching. But the use of innovative technologies requires competence of teachers, acquisition of practical experience in the development of new technologies.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3885
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yevseeva_Babenko.pdfПрепринт155,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.